Hjem  >  resources  >  begrep  >  felles

tilEndringsNummer

Term tilEndringsNummer
Definisjon Et endringsNummer
Datatype long
Kilde DIFI
Kommentar Leveres ut i responser for å beskrive hvilke endringer som er inkludert i svaret.

Xml eksempel

<ns3:HentEndringerRespons fraEndringsNummer="1001" senesteEndringsNummer="2440049" tilEndringsNummer="2000" xmlns:ns2="http://begrep.difi.no" xmlns:ns3="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">