Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

HentPrintSertifikatForespoersel

Term HentPrintSertifikatForespoersel
Definisjon Forespørsel sendt fra Virksomhet for å hente Sertifikater fra Printleverandør i Sikker Digital Post.
Datatype  
Kilde DIFI
Kommentar Webservice forespørsel som Klient sender til Oppslagstjenesten, forespørselen brukes for å hente ut det sertifikat som skal brukes for å kryptere meldinger som skal printes. Se integrasjonsguiden for Oppslagstjenesten for tekniske detaljer om forespørselen og hvordan denne sendes.

Responsen er en HentPrintSertifikatRespons

Attributer

Ingen input attributter

Xml eksempel

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:ns="http://kontaktinfo.difi.no/xsd/oppslagstjeneste/14-05">
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      <ns:HentPrintSertifikatForespoersel/>
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>