Hjem  >  resources  >  begrep  >  sikkerDigitalPost  >  begrep

reservasjon

Term reservasjon
Definisjon avgitt Forbehold i henhold til eForvaltningsforskriften
Datatype string
Kilde DIFI
Kommentar Reservasjon avgitt av Innbygger, brukt i henhold til eForvaltningsforskriften § 9.
Gyldige verdier JA ; NEI
Standardverdi NEI

Xml eksempel

<ns2:reservasjon>JA</ns2:reservasjon>