Hjem  >  Maskinporten

Delegering i Maskinporten

En API-konsument kan bruke Altinn til å delegere en tildelt API-tilgang videre til en leverandør.

Bakgrunn

Maskinporten har i samarbeid med Altinn Autorisasjon støtte for at API-konsumenter kan delegere en API-tilgang til en leverandør.

Denne funksjonaliteten inngår i nasjonal referansearkitetur for eOppslag. Se beskrivelse av eOppslag i nasjonalt arkitekturbibliotek for ytterligere informasjon. Se også Altinn sin dokumentasjon av tjenesten.

graph LR k[API-konsument] a[API-tilbyder] l[Leverandør] k---| har avtale om tilgang til data med | a k---| har databehandleravtale med | l l---| henter data på vegne av konsument fra | a

Initielt oppsett

For å klaregjøre for bruk av delegering, må API-tilbyder registrere nødvendige opplysninger om APIet som følger:

sequenceDiagram participant api as API-tilbyder participant m as Maskinporten participant a as Altinn participant k as API-katalogen api ->> m: opprette oauth2 scopes api ->> a: opprette delegeringsoppsett api ->> k: registrere APIet i API-katalogen

Scope i Maskinporten opprettes ved bruk av selvbetjening, men du må passe på å registrere en delegeringskilde. Liste over gyldige delegeringskilder finnes nederst på denne siden, du skal bruke issuer-verdien som delegation_source på scopet ditt:

POST /scopes HTTP/1.1
Host: api.test.samarbeid.digdir.no
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <et OIDC-token med 'idporten:scopes.write' >
{
 "prefix": "difitest",
 "subscope": "test2",
 "description": "scope som støtter ekstern delegeringskilde",
 "delegation_source": "https://tt02.altinn.no/"
}

Merk at Maskinporten-scopes som mangler delegeringskilde, vil ikke kunne benytte Altinn til delegering.

Du må så opprette et delegeringsoppett i Altinn, som inneholder scopet du nettopp registrerte i Maskinporten:

POST /maskinporten-api/delegationSchemes HTTP/1.1
Host: tt02.altinn.no
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer <et maskinporten-token med 'altinn:maskinporten/delegationsSchemes.write'>

{
  "owner_org": "991825827",
  "scopes": [
    "difitest:test2"
  ],
  "title": [
    {
      "code": "nb_NO",
      "value": "Difi tester delegering"
    }
  ],
  "description": [
    {
      "code": "nb_NO",
      "value": "Bla bla bla bla bla og enno meir blah"
    }
  ],
  "default_language": "nb_NO"
}

Merk at det kan ta noen minutter før delegeringsoppsettet blir synlig i Altinn-portalen.

Til slutt anbefaler vi at du registrerer API’et ditt i API-katalogen, slik at andre potensielle konsumenter kan finne det.

Gi tilgang til konsumenter

API-tilbyder bruker selvbetjening for å gi tilgang til konsumenter på ordinær måte.

Merk at API-tilbyder aldri må gi direkte tilgang til leverandøren.

Lage en leverandør-integrasjon

Leverandør-integrasjoner som skal bruke ekstern delegering, er litt forskjellige fra andre integrasjoner i ID-porten/Maskinporten, og det er derfor viktig å få de registrert korrekt.

ID-porten/Maskinporten har allerede to eksisterende interne delegeringsmekanismer, som ikke er kompatible med delegering i Altinn. For å oppnå korrekt registrering, må du da:

 • For leverandører som bruker selvbetjeningsløsningen på samarbeidsportalen, er det viktig å merke seg at du må opprette integrasjonen som tilhørende deg selv, og ikke velge “på vegne av en kunde” eller “på vegne av flere kunder”.
 • For leverandører som bruker selvbetjenings-API, må de ikke bruke tokens med idporten:dcr.supplier-scopet, men derimot idporten:dcr.write: leverandøren skal altså ikke sette client_orgno i registrerings-kallet.

Leverandør må registrere API-tilbyders scope på sin klient.

Delegering i Altinn

Bemyndiget ansatt hos API-konsument logger inn i Altinn, velger å representere foretaket, søker opp og delegerer API-tilgangen videre til leverandøren i portal-løsningen. Dette er nærmere dokumentert hos Altinn.

Merk at det er mulig for konsument å utføre en delegering i Altinn, selv om API-tilbyder ennå ikke har gitt konsument tilgang til scopet i Maskinporten.

Hente tokens

Når overstående punkter er utført, kan leverandøren forespørre token fra Maskinporten.

Leverandøren inkludere konsumentens organisasjonsnummer i consumer_org-claimet i JWT-grantet:

{
 "aud" : "https://test.maskinporten.no/",
 "scope" : "difitest:test2",
 "iss" : "oidc_difi_delegering_altinn",
 "exp" : 1584693557,
 "consumer_org" : "910753614",
 "iat" : 1584693437,
 "jti" : "eb6ab01e-5834-4ba0-a2a1-457bfd0f0a49"
}

og det returnerte tokenet vil se slik ut:

{
 "iss" : "https://test.maskinporten.no/",
 "client_amr" : "virksomhetssertifikat",
 "token_type" : "Bearer",
 "client_id" : "oidc_difi_delegering_altinn",
 "aud" : "unspecified",
 "scope" : "difitest:test2",
 "supplier" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:991825827"
 },
 "exp" : 1584694440,
 "delegation_source" : "https://tt02.altinn.no/",
 "iat" : 1584693440,
 "client_orgno" : "991825827",
 "jti" : "faulA3FDWRqpd59Cwc1DqvA72kOV_xDHggBXpSpptsw",
 "consumer" : {
  "authority" : "iso6523-actorid-upis",
  "ID" : "0192:910753614"
 }
}

Miljøer og testdata

Delegering kan kun testes i TEST-miljøet, dette er koblet mot Altinns TT02-miljø.

For å teste som konsument, må du be Altinn om å få en testbruker tilknyttet en organisasjon i TT02-miljøet.

For API-tilbydere som ønsker å teste delegering selv, er det enklest å bruke eget orgno som leverandør siden oauth2-klienten til leverandøren trenger test-virksomhetssertifikat.

Endepunkt som lister opp støttede delegeringsoppsett:

Miljø Endepunkt
TEST https://api.test.samarbeid.digdir.no/delegationsources
PROD https://api.samarbeid.digdir.no/delegationsources