Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

OppdaterPostkasseRespons

Term OppdaterPostkasseRespons
Definisjon Respons sendt tilbake til Postkasseleverandør når kontaktregisteretet er oppdatert.
Datatype  
Kilde DIFI
Kommentar Webservice response som Postkasseleverandør mottar fra Kontaktregisteret som svar på OppdaterPostkasseForespoersel

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
status 1..1 xs:string
beskrivelse 0..1 xs:string

Kodeverk for status

feiltype kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
OK Transaksjonen gikk ok
FEILET Det har oppstått en feil i behandlingen av forespørselen, se beskrivelse for årsak

Kodeverk for beskrivelse

feiltype kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
RESERVERT Brukeren er reservert
ALLEREDE_AKTIV Brukeren er allerede aktiv
INGEN_POSTBOKS_FUNNET Det ble ikke funnet noe postkasse på brukeren
BRUKER_IKKE_FUNNET Innbyggeren ble ikke funnet
POSTKASSE_EKSISTERER_ALLEREDE Postkasseinformasjon finnes allerede på denne brukeren
UGYLDIG_SERTIFIKAT Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format
UGYLDIG_PERSONNUMMER Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format
UGYLDIG_EPOSTADRESSE Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format
UGYLDIG_ORGNR Virksomhetsindentifikatoren i forespørselen er ikke på riktig format eller godkjent