Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

OppdaterPostkasseForespoersel

Term OppdaterPostkasseForespoersel
Definisjon Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å oppdatere informasjon om en postkasse i kontaktregisteret.
Datatype  
Kilde DIFI
Kommentar Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen oppdaterer kontaktregisteret med informasjon om en digital postkasse

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string
virksomhetsidentifikator 1..1 xs:string
postkasseadresse 1..1 xs:string
X509Sertifikat 0..1 X509Certifiate

Respons

Responsen er en OppdaterPostkasseRespons