Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseRespons

Term OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseRespons
Definisjon Response sendt tilbake til Postkasseleverandør for å at en Innbygger har valgt digital postkasse for offentlig bruk.
Datatype  
Kilde DIFI
Kommentar Webservice response som Postkasseleverandør mottar fra Kontaktregisteret som svar på OpprettOgVelgPostkasseForespoersel

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
status 1..1 xs:string
beskrivelse 0..1 xs:string

Kodeverk for status

feiltype kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
OK Transaksjonen gikk ok
FEILET Det har oppstått en feil i behandlingen av forespørselen, se beskrivelse for årsak

Kodeverk for beskrivelse

feiltype kan ha følgende verdi:

Kodeverdi Beskrivelse
RESERVERT brukeren er reservert
ALLEREDE_AKTIV Brukeren er allerede aktiv
INGEN_POSTBOKS_FUNNET Det ble ikke funnet noe postkasse på brukeren
BRUKER_IKKE_FUNNET Innbyggeren ble ikke funnet
POSTKASSE_EKSISTERER_ALLEREDE Postkasseinformasjon finnes allerede på denne brukeren
UGYLDIG_SERTIFIKAT Sertifikatet i forespørselen er ikke på godkjent format
UGYLDIG_PERSONNUMMER Personidentifikator i forespørsel er ikke på riktig format
UGYLDIG_EPOSTADRESSE Epostadressen i forespørselen er ikke på riktig format
UGYLDIG_ORGNR Virksomhetsindentifikatoren i forespørselen er ikke på riktig format eller godkjent