Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel

Term OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseForespoersel
Definisjon Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å opprette og sette at en postkasse aktiveres for en innbygger.
Datatype  
Kilde DIFI
Kommentar Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen oppdaterer kontaktregisteret med informasjon om en digital postkasse

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string
virksomhetsidentifikator 1..1 xs:string
postkasseadresse 1..1 xs:string
X509Sertifikat 0..1 X509Certifiate

Respons

Responsen er en OpprettOgVelgSikkerDigitalPostkasseRespons