Hjem  >  resources  >  begrep  >  oppslagstjenesten

SlettPostkasseForespoersel

Term SlettPostkasseForespoersel
Definisjon Forespørsel sendt fra Postkasseleverandør for å slette en postkasse.
Datatype  
Kilde DIFI
Kommentar Webservice forespørsel som Postkasseleverandør sender til Kontaktregisteret, forespørselen sletter en digital postkasse for offentlig bruk i kontaktregisteret

Attributer

Term Kardinalitet Datatype
personidentifikator 1..1 xs:string
virksomhetssidentifikator 1..1 xs:string

Respons

Responsen er en SlettPostkasseRespons