Hjem  >  eInnsyn  >  datamodell

SHACL-validering

Validering av json-ld blir gjort basert på SHACL

Shacl-reglane vert uttrykt i rdf-formatet turtle. Desser er basert på Noark5 vokabularet. Reglane, fordelt på objekt-klassane i datamodellen ligg her

Som valideringsverktøy kan ein bruke

eInnsyn implementasjonen vart utvikla tidleg i eInnsyn-utviklinga sidan SHACL-er relativt nytt og på dåverande tidspunkt ikkje eksisterte høveleg valideringsmotorar