Hjem  >  eInnsyn  >  datamodell  >  publisering_moeter

Generelt om møtemodellen

Generelt om møtemodellen

Møtedatamodellen bygger på slik den er i Noark 5. Denne modellen er veldig forenkla i forhold til tidlegare Noark-versjonar, og bygger på nokre klassar som arvar registrering- og mappe-klassane i den generelle Noarkmodellen.

Det er gjort ei generell tilpassing. Typen møteregistrering er delt opp i møtedokumentregistrering og møtesaksregistrering. Møtedokumentregistrering er typisk forekomstar av innkallingar, protokollar osv. Medan møteasaksregistrering er sjølve saksframlegga Overornda datamodell møter

Bruk av modellen

Overornda datamodell møter

Prioritering av møter ved sending

I mottak på eInnsyn er det oppretta ein eigen inn-kø for møter. Dette er for å øke gjennomstrømning av for møteavlevering.

For å ta i bruk denne så må ein ved sending over integrasjonspunktet endre prosesstype til meeting, der det i dag er journalpost.

Dataflyt ved overlevering

Verdiar og felt ligg her