Hjem  >  eInnsyn  >  datamodell

Kodelister

#Kodelister RDF

Namespace arkiv=http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivstruktur/

Journalpost

Journalposttype

 • arkiv:inngåendeDokument
 • arkiv:utgåendeDokument
 • arkiv:organinterntDokumentForOppfølging
 • arkiv:organinterntDokumentUtenOppfølging
 • arkiv:saksframlegg

Tilgangsrestriksjon

 • arkiv:ugradert
 • arkiv:unntattOffentlighet

Korrespondansepart

Korrespondanserparttype

 • arkiv:avsender
 • arkiv:mottaker

Møtesaksregistrering

Møtesakstype

 • arkiv:delegertSak
 • arkiv:interpellasjon
 • arkiv:orienteringssak
 • arkiv:politiskSak
 • arkiv:referatsak
 • arkiv:godkjenning
 • arkiv:møtesakstype_annet

Møtedokumentregistrering

Møtedokumentregistreringstype

 • arkiv:innkalling
 • arkiv:protokoll
 • arkiv:tilleggsinnkalling
 • arkiv:møtedokumentregistreringstype_annet

Dokumentbeskrivelse

TilknyttetRegisreringSom

 • arkiv:hoveddokument
 • arkiv:vedlegg
 • arkiv:saksprotokoll
 • arkiv:hoveddokumentMøteprotokoll
 • arkiv:hoveddokumentForSaksframlegg
 • arkiv:forsideAvHoveddokument
 • arkiv:følgeskriv
 • arkiv:andreTilleggsdokument