Hjem  >  Maskinporten

Skyporten - Maskinporten for deling av skyressurser

Her finner du en beskrivelse av Skyporten og hvordan den kan brukes

Hva er Skyporten?

Skyporten lar deg bruke Maskinporten for å dele tilgang til skyressurser.

Skyporten komponenter

Det er en metode som setter sammen

 • Maskinporten som identity provider
 • Identity federation-hyllevare hos skyleverandørene
 • Tilgangsstyringsmønstre for å spesifisere tilgang til ressurser i skyen

Kortversjonen er at du står fritt til å dele hva du vil fra din sky til et organisasjonnummer med minimal konfigurasjon.

Du kan altså bruke Maskinporten og samarbeidsportalen som i dag for å tilgangsstyre skyressurser som f.eks. en BigQuery-tabell, en S3-filbøtte, eller en strøm.

Konsument-eksempel i GCP:

# Create login credentials with a maskinporten client token
$ gcloud iam workload-identity-pools create-cred-config $PROVIDER_FULL_IDENTIFIER --service-account=$SAEMAIL --credential-source-file=$MASKINPORTEN_TOKEN_FILE --output-file=credentials.json
Created credential configuration file [credentials.json].

# Log into gcloud with the maskinporten token
$ gcloud auth login --cred-file=credentials.json

Authenticated with external account credentials for: [skyportenstorageconsumer@skyporten-poc.iam.gserviceaccount.com].
Your current project is [skyporten-poc].

# Consume file from storage bucket
$ gcloud storage ls gs://$BUCKET
gs://skyportenbucket/foo_remote.txt

$ gcloud storage cp gs://$BUCKET/foo_remote.txt foo_local.txt
Copying gs://skyportenbucket/foo_remote.txt to file://foo_local.txt
 Completed files 1/1 | 4.0B/4.0B

Skyporten er spesielt nyttig for deling av skyressurser ut av eller mellom skyleverandører.

Kan jeg ta det i bruk?

Ja. Skyporten som konsept testes ut av Digitaliseringdirektoratet og Tverrsektorielt datasamarbeid i samferdselssektoren og sammen med utvalgte tilbydere og konsumenter. Det dekkes ennå ikke av SLA eller, og piloten må evalueres for videreføring. All kontakt og bruk øker sjansen for at dette videreføres, så ta kontakt med oss.

Hvordan kan jeg ta det i bruk?

Well-known meta-data

Metadata om Skyporten er tilgjengelig på følgende .well-known-endepunkt.

Miljø Issuer URL
TEST https://test.sky.maskinporten.no https://test.sky.maskinporten.no/.well-known/openid-configuration
PROD https://sky.maskinporten.no https://sky.maskinporten.no/.well-known/openid-configuration

Merk: om du bruker Maskinporten i dag, har Maskinporten trailing slash i issuer, men dette er pt ikke tilfelle i Skyporten pga forskjellige leverandørimplementasjoner.

Tilgang til Skyporten for tilbydere

Skyporten bruker Maskinporten, og du må derfor først komme i gang med Maskinporten som API-tilbyder.

Se også guidene under for oppsett knyttet til hver enkelt skyleverandør.

Tilgang til Skyporten for konsumenter

Skyporten bruker Maskinporten, så for å hente noe delt via Skyporten, trenger du også en integrasjon (oauth2-client). Et godt alternativ er å benyttet forenklet onboarding til Maskinporten med nøkler. Mer utfyllende dokumentasjon finnes her.

Det finnes flere kode-eksempler som kan hjelpe deg i gang med å generere accesstokens til Maskinporten:

Ta kontakt med oss om du vil ha hjelp til å sette i gang.

Hvilke skyleverandør må jeg ha som tilbyder?

GCP

Alt ok! Tilgang med differensiert på orgnummer og/eller scope støttes. Se guide her.

Azure

Alt ok! Tilgang med orgnr og scopes støttes, ved at skyporten legger på scope på slutten av sub-feltet i tokenet. Se guide her.

AWS

Under utvikling. Vi er i kontakt med AWS for å tilpasse Skyporten til å kunne integreres med AWS sine hyllevaremekanismer. Se hva vi har gjort så langt her.

Annet

Dersom du har en leverandør som støtter workload identity federation, kan det være nok til at du også kan dele gjennom Skyporten. Ta gjerne kontakt med oss for å komme i gang.

Arkitektur

Sentrale aspekter av arkitekturen:

 • Gir tilgang til skyressurser basert på konsument sitt organisasjonsnummer
 • Bruker nasjonal felleskomponent (Maskinporten) for autorisert tilgang
 • Sikkerheten og infrastruktur driftes fullstendig av DigDir og skyleverandør
 • Muliggjør effektiv deling av store analytisk datasett
 • Hos Skyleverandøren benyttes OIDC-basert ID-federering
 • Konsument gis ikke en epost eller bruker i din leverandørs skykonto
 • Standard-basert (OIDC/oauth2)
 • Ingen nøkler eller andre hemmeligheter må deles fra dataleverandørens skykonto

Autoriseringsflyt for konsument

Skyporten autoriseringsflyt

Eksempel-kode for Token generering

Du kan se eksempel-kode for token-generering i node.js her.

Kontakt

Vi oppfordrer alle som er interesserte til snakke med oss på Slack eller mail kontakt@samferdselsdata.no dersom du er interessert eller har spørsmål.