Hjem  >  Kontaktregisteret

Ny systemarkitektur

Digdir sitt prosjekt for ny systemarkitektur sikrer at vi i fremtiden kan håndtere høyere volum og større trafikk i løsningene våre, og legger til rette for nye bruksområder.

På Samarbeidsportalen https://samarbeid.digdir.no/kontaktregisteret/kontakt-og-reservasjonsregisteret/1314 finner du informasjon om hva som er nytt, og hva kunder som bruker Kontakt- og reservasjonsregisteret må gjøre i overgangen til ny systemarkitektur.