Hjem  >  idporten  >  idporten

Logo

Her ligger logofiler for ID-porten

I dette dokumentet ligger logofiler for ID-porten som kan benyttes på nettsider og portaler der ID-porten skal brukes som innlogging.

Symbolet er spesialdesignet og tilpasset slik at det også fungerer godt i et lite format.

ID-porten hovedlogo

Last ned .eps fil her: Merket_hovedlogoRGB.eps

ID-porten hovedlogo negativ

Symbolet kan brukes i negativ versjon, dersom denne varianten samsvarer bedre med design på bærere/annet materiell. Eksempel på dette er plassering av symbol på en bakgrunn der kontrasten påvirkes og symbolet ikke lengre vises i sin helhet.

ID-porten hovedlogo

Last ned .eps fil her: Merket_Negativ_logoRGB.eps

Farger/Fargekoder

Symbolet har en grå fargeskala. Fargetonene er valgt for å fungere optimalt på skjerm.

Det gis rom for justering av gråskalaen i symbolet mot brukerens fargeprofil. Dersom bruker eksempelvis har «varme» gråtoner, kan symbolet justeres for å passe overens med andre designelementer.

Slike spesialjusteringer av gråskalaen skal godkjennes av Digdir

Lys gråtone Mørk gråtone
ID-porten Lys gråtone ID-porten Mørk gråtone
CMYK: 4-2-4-8 CMYK: 69-64-61-57
RGB: 217-217-214 RGB: 53-52-53
HTML: D9D9D6 HTML: 353435

Tips til bruk

Logo som del av “logg inn” knapp

Logo kan benyttes til å synliggjøre at ID-porten benyttes til innlogging. Eksempel fra Miljødirektoratet.

Logo som del av "logg inn" knapp

ID-porten som en av flere innloggingsmetoder

Logoen kan nyttes til å synliggjøre ID-porten som en av flere innloggingsmetoder. Slik som dette eksempelet fra “Meldeboka” til Trondheim kommune.

ID-porten som en av flere innloggingsmetoder