Hjem  >  idporten  >  oidc

OAuth2 beskytta REST-API for innbyggers påloggingsnivå

Innbygger sitt høyeste brukte påloggingsnivå i ID-porten kan utleveres over et Oauth2-beskyttet REST-grensesnitt.

Introduksjon

Kunder kan bestille utlevering av innbyggers høyeste brukte påloggingsnivå i ID-porten. Informasjonen som utleveres er hvorvidt innbygger har gjennomført en nivå-4 innlogging gjennom ID-porten siden en dato kunde oppgir. Oppgis ingen dato, skjer søket innenfor de siste 18 månedene.

Kunden mottar opplysningene for å tilpasse sin dialog med innbygger, basert på kunnskapen om innbyggeren med høy grad av sannsynlighet kan utføre en nivå4-pålogging eller ikke.

Hvordan få tilgang ?

Denne tjenesten er en tilleggstjeneste i ID-porten. Se Samarbeidsportalen for generelle vilkår for tilleggstjenester.

Bruk av Oauth2

REST-grensesnittet er sikret vha. server-til-server Oauth.

Følgende scopes aksepteres av grensesnittet:

scope beskrivelse
global/idporten.authlevel.read Lese ut innbygger som innlogget bruker har til mine tjenester

Kunden må i bestillingen oppi organisasjonsnummeret som brukes i virksomhetssertifikatet som generer JWT-førespørselen. Sertifikatet må være virksomhetssertifikat fra Buypass eller Commfides, med key usage: Digital Signature.

For test-miljøer brukes virksomshetssertifiakter fra Buypass / Commfides sine TEST verdikjeder.

REST-grensesnittet

REST-grensesnittet er basert på oppslag på enkelt-personer, og er dokumentert vha. OpenAPI Specification (Swagger) på følgende URL: https://kontaktinfo-ws-ver2.difi.no/authlevel/swagger-ui.html#!/auth-level-controller-impl/postUsingPOST

Dersom ikke fraDato er angitt i førespørselen, skjer søket innenfor siste 18 måneder ihht. eForvaltningsforskriftens §32.

Merk at dersom du søker på en person som ikke finnes i ID-porten, vil du kun få HTTP responskode 404 tilbake.

Personer som eventuelt er sperret i ID-porten vil uteleveres som harbruktnivaa4 = false.

Mulige feilkoder er:

kode Beskrivelse
400 Bad request – syntaktisk ugyldig request body.
401 Ugyldig access token, f.eks. utløpt
403 Gyldig access token men bundet til feil scope ( sær feilsituasjon )
404 Forespurt bruker er ikkje registrert som id-porten bruker

Informasjon om miljøer

Tjenesten er tilgjengelig i VER2, YT2 og produksjonsmiljøet til ID-porten