Hjem  >  idporten  >  oidc

SSO og SLO

Single Signon (SSO) og Single Logout (SLO) er støttet ved bruk av OIDC.

Om funksjonaliteten

ID-portens OIDC Provider er integrert med ID-porten SAML sin Circle-of-trust, og støtter både SSO og SLO mellom OIDC- og SAML-tjenester.

Single Signon (SSO)

SSO-sesjonen blir styrt av ID-portens SAML-grensesnitt. Dette medfører at innbyggere kan få SSO ikke bare mellom OIDC-baserte tjenester, men også mellom OIDC og SAML2-baserte tjenester. En annen følge av gjenbruken, er at sesjonslevetid er felles for alle tjenester uavhengig av sikkerhetsnivå, og denne er da 30 minutter, men kan forlenges uten brukerinteraksjon inntil maksimalt 120 minutter, ved å sende en ny autentiseringsforespørsel.

Alle tjenester er i utgangspunktet med i samme circle-of-trust, men tjenester kan tvinge frem re-autentisering ved å sette attributten prompt til login i autentiseringsforespørselen (tilsvarende forceAuth i SAML2)

Merk at levetiden på SSO-sesjonen ikke har noen sammenheng med levetiden på utstedte tokens.

Single Logout (SLO)

SLO i OpenID Connect skiller seg noe fra SAML2, og er etter Digitaliseringsdirektoratets vurdering en mer robust metode enn SAML2 sin kjede av redirects.

Alle OIDC-integrasjoner mot ID-porten må implementere støtte for følgende to utloggings-scenario:

  • Utlogging initiert fra egen tjeneste (/endsession)[
  • Utlogging initiert fra andre tjenester (front-channel logout)

Merk at ID-porten ikke støtter back-channel logout.

1: Utlogging fra egen tjeneste (/endsession)

Når brukeren vil logge ut fra din tjeneste, må du sende en redirect til ID-portens endsession-endepunkt. Adressen til endepunktet er definert i well-known-endepunktet.

Følgende attributer kan være del av requesten:

attributt kardinalitet beskrivelse
id_token_hint anbefalt Settes lik mottatt id-token. Nødvendig for å kunne sende brukeren tilbake til tjenesteeiers post_logout_redirect_uri etter endt utlogging.
post_logout_redirect_uri anbefalt Må være forhåndsregistrert på klient som id_token er utstedt til
state valgfri Verdi som klient kan bestemme selv. ID-porten vil inkludere denne tilbake i redirecten tilbake til utloggings-urlen

Eksempel:

https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/endsession
	?id_token_hint=eyJraWQiOiJpZ2I1Q3lGT...
	&post_logout_redirect_uri=<min registrerte post-logout uri >
	&state=fe93c125-4d69-4ee3-8ca5-299ac6e3e499

Ved mottak av endsession-redirect, vil ID-porten logge brukeren ut av alle andre tjenester i aktiv SSO-sesjon, både OIDC og SAML. Til slutt vil ID-porten redirecte brukeren til post_logout_redirect_uri er oppgitt i request dersom denne er angitt og definert for klient, og id_token_hint er inkludert. Dersom disse mangler, vil brukeren ende opp i ID-porten.

Utlogging fra egen tjeneste er basert på OIDC Session Management](http://openid.net/specs/openid-connect-session-1_0.html)-spesifikasjonen.

Samspill mellom sesjoner og tokens ved utlogging

ID-porten vil også invalidere alle tokens som tilhører rene innlogginger (dvs. som kun har scopene “openid” og/eller “profile”). Merk at dette betyr at tokens som inneholder ytterligere scopes, fremdeles vil være aktive etter utlogging. Motivasjonen bak denne oppførselen er at en utlogging fra netttjeneste tilhørende virksomhet A, ikke naturlig skal føre til at langt-levende app-tilgang tilhørende virksomhet B skal trekkes tilbake, om disse to tilfeldigvis ble utstedt med utgangspunkt i samme sso-sesjon.

Ang. validering av state

  • Regex for validering: ^[\x20-\x7E]+$
  • Godtar dermed gyldige ascii-tegn med hex-verdi mellom 20 og 7E, ref. f.eks. http://www.asciitable.com/

2: Håndtere utlogging fra ID-porten (front-channel logout)

Dersom brukeren logger ut fra en annen tjeneste, vil ID-porten trigge utlogging fra alle andre tjenester, dvs. både OIDC-tjenester som er konfigurert med støtte for Front Channel Logout.

ID-porten OIDC Provider samler opp informasjon om hvilke tjenester en bruker benytter innenfor en sesjon. For OIDC-klienter som støtter Front Channel Logout, sender ID-porten OIDC Provider en GET-forespørsel til klientens frontchannel_logout_uri. Parameterne iss og sid inkluderes for klienter som krever frontchannel_logout_session_required. sid har samme verdi som claim sid i id_token. ID-porten lager en dynamisk side der hver innlogget OIDC-klient får sin egen iframe og blir sendt et front-channel logout-kall i parallell.

Merk at siden browser-aktørene stadig strammer inn på tilgangen til 3djeparts-cookies, kan man ikke lenger forvente at egen cookie følger med i front_channel_logout-kallet. Bruk av sider derfor eneste fremtidsrettede løsning for å finne igjen egen, lokale brukersesjon.

Klienten som starter utlogging med kall på endsession-endepunktet, mottar ikke også melding via front channel logout (merk at spec’en sier at dette er tillatt, men ikke påkrevd oppførsel.)

Dersom en klient ikke er konfigurert med Front Channel Logout, vil klienten ikke motta utloggingsforespørsel fra ID-porten dersom brukeren logger ut fra en annen tjeneste i circle-of-trust.

Eksempel på kall fra ID-porten til klient:

GET https://client.example.com/myapp/logout
     ?iss=https://oidc-ver2.difi.no/idporten-oidc-provider/
     &sid=D8Fgz-jEXG7JXP_VAORmAm1sKB0LjZyA3wAy-rVyMYc=

sid er ID-porten OIDC sin sesjons-id som klient også har mottatt som claim i id-token.

Front-channel logout i ID-porten er basert på OIDC Front Channel Logout-spesifikasjonen.

Samspill mellom SAML SLO og OpenID Connect SLO

ID-porten OIDC provider er integrert med ID-porten via SAML.

Dersom en tjenesteeier starter SAML SLO, vil ID-porten OIDC Provider delta i SAML SLO. ID-porten OIDC Provider finner alle klienter i samme sesjon, og sender melding til de av klientene som støtter Front Channel Logout. Deretter sendes brukeren tilbake til ID-porten, for avsluttende redirect tilbake til tjenesteeieren som startet SAML SLO.

Dersom en tjenesteeier starter utlogging med OIDC endsession, vil ID-porten sende melding til de av klientene som støtter Front Channel Logout. Den vil også sende beskjed om SAML utlogging til ID-porten. Avslutningsvis vil det sendes en redirect til OIDC-klienten, dersom denne er konfigurert for det.

Eksempel på SLO-utlogging startet fra OIDC-tjeneste

sequenceDiagram Initierende tjeneste OIDC ->> ID_porten OIDC: /endsession ID_porten OIDC ->> OIDC tjenester : GET frontchannel_logout_uri ID_porten OIDC ->> ID_porten SAML: LogoutRequest ID_porten SAML ->> SAML tjenester: LogoutRequest SAML tjenester ->> ID_porten SAML: LogoutResponse ID_porten SAML ->> ID_porten OIDC: LogoutResponse ID_porten OIDC ->> Initierende tjeneste OIDC: redirect post_logout_redirect_uri

Eksempel på SLO-utlogging startet fra SAML-tjeneste

sequenceDiagram Initierende tjeneste SAML ->> ID_porten SAML: LogoutRequest ID_porten SAML ->> ID_porten OIDC: LogoutRequest ID_porten OIDC ->> OIDC tjenester : GET frontchannel_logout_uri ID_porten OIDC ->> ID_porten SAML: LogoutResponse ID_porten SAML ->> SAML tjenester: LogoutRequest SAML tjenester ->> ID_porten SAML: LogoutResponse ID_porten SAML ->> Initierende tjeneste SAML: LogoutResponse