Hjem  >  idporten  >  oidc  >  releaser

22-01 Maskinporten

Vedlikeholdsrelease av Maskinporten

Planlagd produksjonssetting: Feb 1, 2022

Forbetringar:

Som maskinporten-klient skal eg kunne be om innbygger-bundne tokens (PBLEID-22951)

Maskinporten utvides med støtte for å begrense eit token til eit bestemt fødselsnummer. I første omgang er dette berre ei sak mellom klient og MP, dvs. ingen scope-eigenskap. API-eigar må legge inn validering i APIet dersom det krev fødselsnummer

Klienten ber om begrensing ved å inkludere pid i grantet. Maskinporten validerer at oppgjeven pid er syntaktisk gyldig, og puttar pid som nytt claim i token.