Hjem  >  idporten  >  oidc

2020

Release Produksjonsetting Beskrivelse
20-01 OIDC Feb 11, 2020 Støtte for å begrense både scopes og integrasjoner til å gjelde Maskinporten eller ID-porten.
20-02 OIDC Mar 4, 2020 Med denne releasen må alle scopes som en klient kan forespørre, på forhånd registreres på klienten. Innfører nytt endepunkt for hendelsesbasert varsling av revokerte autorisasjon.
20-04 ID-porten Apr 21, 2020 I denne releasen vert ID-portens SAML-grensesnitt oppgradert til siste versjon av Forgerock AM. BankID på Mobil blir optimalisert til å bruke Server Events for de nettlesere som støtter dette.
20-04 OIDC Apr 23, 2020 Signerte autentiseringsforespørsler (PAR og request objects). Produksjonstilgang til sjølvbetjening gjennom Altinn Autorisasjon.
20-05 ID-porten May 19, 2020 ID-porten utvides med nye eID for utvalgte tjenesteeiere (ie. NA)V ifbm korona-krisa. Ny prosess for online bruker-oppretting av MinID basert på selvbetjent verifikasjon av pass.
20-06 Maskinporten Jun 23, 2020 Vedlikeholdsrelease for Maskinporten
20-08 MinID Aug 25, 2020 Støtte for manuell gjenkjenning av utenlandske brukere.
20-09 OIDC Sep 29, 2020 Vedlikehaldsrelease med mindre feilrettingar og forbetringar.
20-11 OIDC Dec 10, 2020 Forbetringar i tilgangsdialog for “brukerstyrt datadeling”