Hjem  >  idporten  >  oidc

2021

Release Produksjonsetting Beskrivelse
21-01 ID-porten Jan 26, 2021 Refaktorering av funksjonaliteten der innbygger bekrefter sin kontaktinfo ved innlogging. Forberedelser i ID-porten for å støtte app-innlogging med MinID.
21-02 OIDC Feb 9, 2021 SAML minnelekasje
21-05 OIDC May 19, 2021 Refresh-token støtte for public-klienter
21-06 ID-porten utland Jun 15, 2021 Ifbm korona-situasjonen er det behov for å etablere en innloggingsløsning til helsenorge.no for brukere som mangler F/D-nummer.
21-08 ID-porten Aug 25, 2021 Oppdatering av openam
21-08 Maskinporten Aug 29, 2021 Feilretting av en minnelekkasje og forbedret stabilitet i integrasjon mot Altinn
21-09 Maskinporten Oct 26, 2021 Støtte for SEID2-profilen for virksomhetssertifikater (dvs. kvalifiserte segl ihht eIDAS)
21-10 Ansattporten Nov 24, 2021 En første versjon av pilot for Ansattporten
21-09 MinID Nov 30, 2021 Støtte for app-basert innlogging isteden for SMS. Refaktorering av MinID for å tilpasses ny systemarkitektur-prosjektet.
21-11 ID-porten Dec 7, 2021 Overgang til OIDC mot eID-leverandørene ifbm nye leverandøravtaler
Prosjekter 2021 FY21 Q4 Denne “releasen” innheld større prosjekt og potensielle pilotar som me ynskjer å gjennomføre i 2020.
Backlog FY21 Q4 Backlog inneheld utviklingstiltak som me ikkje har starta på enno.