Hjem  >  eFormidling  >  Funksjonalitet

Funksjonalitet

Formålet med denne siden er å gi en oversikt over funksjonaliteten som er tilgjengelig i eFormidling og hvilke samhandlingsmønstre denne understøtter.

  1. En-veis kommunikasjon med innbyggere
  2. En-veis kommunikasjon med virksomheter
  3. To-veis kommunikasjon mellom virksomheter som bruker eFormidling eller KS FIKS
  4. Forespørre informasjon fra innbyggere
  5. Forespørre informasjon fra virksomheter
  6. Innbygger initierer dialog
  7. Virksomhet initierer dialog
  8. Masseutsending til innbyggere
  9. Masseutsending til virksomheter
  10. Maskin-til-maskin kommunikasjon mellom virksomheter

En-veis kommunikasjon med innbyggere

En virksomhet sender en melding til en innbygger ved hjelp av eFormidling. Et enkelt mønster som passer bra når det som hovedregel ikke forventes ytterligere kommunikasjon fra mottakers side.

graph LR V(Virksomhet
som bruker eFormidling) I(Innbygger) V --> |eFormidling| I

En-veis kommunikasjon med virksomheter

En virksomhet sender en melding til en annen virksomhet ved hjelp av eFormidling. Et enkelt mønster som passer bra når det som hovedregel ikke forventes ytterligere kommunikasjon fra mottakers side.

graph LR V1(Virksomhet
som bruker eFormidling) V2(Annen virksomhet) V1 --> |eFormidling| V2

To-veis kommunikasjon mellom virksomheter som bruker eFormidling eller KS FIKS

En virksomhet sender en melding til en annen virksomhet ved hjelp av eFormidling. Den andre virksomheten svarer på den opprinnelige meldingen ved hjelp av eFormidling eller KS FIKS. Et enkelt mønster som passer bra til samhandling mellom virksomheter.

graph LR V1(Virksomhet
som bruker eFormidling) V2(Annen virksomhet
som bruker eFormidling eller KS FIKS) V1 --> |eFormidling| V2 V2 --> V1

Forespørre informasjon fra innbyggere

En virksomhet sender en melding til en innbygger ved hjelp av eFormidling. Meldingen inneholder en forespørsel om informasjon fra innbyggeren og en tydelig “call to action” som innbyggeren oppfordres til å følge videre til en tredjeparts tjeneste som lar innbyggeren oppgi forespurt informasjon. Tjenesten kan være laget av virksomheten selv, en skjematjeneste hos Altinn eller noe annet. Etter at innbyggeren har oppgitt forespurt informasjon kan denne sendes tilbake til virksomheten med hjelp av eFormidling dersom det er ønskelig og støttet. Alternativt kan informasjonen innbyggeren har oppgitt tilgjengeliggjøres for virksomheten på en annen måte.

graph LR V(Virksomhet
som bruker eFormidling) I(Innbygger) S(Tredjeparts tjeneste) V --> |eFormidling| I I --> |Følger lenke| S S --> |eFormidling| V

Forespørre informasjon fra virksomheter

En virksomhet (avsendervirksomheten) sender en melding til en annen virksomhet (mottakervirksomheten) ved hjelp av eFormidling. Meldingen inneholder en forespørsel om informasjon fra mottakervirksomheten og en tydelig “call to action” som mottaker virksomheten oppfordres til å følge videre til en tredjeparts tjeneste som lar mottakervirksomheten oppgi forespurt informasjon. Tjenesten kan være laget av avsendervirksomheten selv, en skjematjeneste hos Altinn eller noe annet. Etter at mottakervirksomheten har oppgitt forespurt informasjon kan denne sendes tilbake til avsendervirksomheten med hjelp av eFormidling dersom det er ønskelig og støttet. Alternativt kan informasjonen mottakervirksomheten har oppgitt tilgjengeliggjøres for avsendervirksomheten på en annen måte.

graph LR V1(Virksomhet
som bruker eFormidling) V2(Annen virksomhet) S(Tredjeparts tjeneste) V1 --> |eFormidling| V2 V2 --> |Følger lenke| S S --> |eFormidling| V1

Innbygger initierer dialog

En innbygger oppsøker en tredjeparts tjeneste som lar innbyggeren utforme en generell henvendelse, fylle inn et søknadsskjema eller noe annet. Tjenesten kan være laget av mottakervirksomheten selv, en skjematjeneste hos Altinn eller noe annet. Etter at innbyggeren har utformet henvendelsen sendes denne til mottakervirksomheten med hjelp av eFormidling.

graph LR V(Virksomhet
som bruker eFormidling) I(Innbygger) S(Tredjeparts tjeneste) I --> |Oppsøker| S S --> |eFormidling| V

Virksomhet initierer dialog

En virksomhet (avsendervirksomheten) oppsøker en tredjeparts tjeneste som lar avsendervirksomheten utforme en generell henvendelse, fylle inn et søknadsskjema eller noe annet. Tjenesten kan være laget av mottakervirksomheten selv, en skjematjeneste hos Altinn eller noe annet. Etter at avsendervirksomheten har utformet henvendelsen sendes denne til mottakervirksomheten med hjelp av eFormidling.

graph LR V1(Virksomhet
som bruker eFormidling) V2(Virksomhet) S(Tredjeparts tjeneste) V2 --> |Oppsøker| S S --> |eFormidling| V1

Masseutsending til innbyggere

En virksomhet kan ha behov for å kommunisere med en større mengde innbyggere. Kommunikasjonsbehovet kan utløses av datoer (f.eks. utsending av valgkort), hendelser (f.eks. fødsel) eller annet. Det kan være behov for alt fra årlige masseutsendelser til helt dynamiske volum med automatiserte meldinger. Begge deler støttes av eFormidling. Både de enkle og mer sammensatte bruksmønstrene støttes ved masseutsending til innbyggere.

Masseutsending til virksomheter

En virksomhet kan ha behov for å kommunisere med en større mengde andre virksomheter. Kommunikasjonsbehovet kan utløses av datoer (f.eks. årlig rapportering), hendelser (f.eks. fødsel) eller annet. Det kan være behov for alt fra årlige masseutsendelser til helt dynamiske volum med automatiserte meldinger. Begge deler støttes av eFormidling. Både de enkle og mer sammensatte bruksmønstrene støttes ved masseutsending til innbyggere.

Maskin-til-maskin kommunikasjon mellom virksomheter

En virksomhets systemer kan ha behov for å kommunisere med en annen virksomhets systemer uten at mennesker er involvert. Slik kommunikasjon er vanligvis karakterisert med høyt strukturert innhold. Eksempler kan inkludere formidling av hendelser (f.eks. fødsel) og innhenting/publisering av informasjon (f.eks. statistikk). eInnsyn er et eksempel på bruk av eFormidling til maskin-til-maskin kommunikasjon og et annet er støtten for protokollene i FIKS IO. eFormidling støtter også “lettvekts” protokoller som avtales direkte mellom de som skal samhandle, og som verken krever koordinering med eller tilpassing av eFormidling.