Hjem  >  eFormidling  >  Funksjonalitet

Informasjon til innbygger

eFormidling lar din virksomhet sende informasjon til innbygger.

  1. Introduksjon
  2. Meldingsinnhold
  3. Adressere meldinger
  4. Sende meldinger
  5. Varsling
  6. Forutsetninger
  7. Konfigurasjon
  8. Utvikling

Introduksjon

Informasjon til innbygger er alt utenom vedtak og andre viktige henvendelser til innbygger.

eFormidlings støtte for å sende informasjon til innbygger gjør det enkelt å sende informasjon til innbygger uten tilleggskravene vedtak og andre viktige henvendelser medfører.

Informasjon til innbygger representeres med følgende prosess for mottaker:

Prosessnavn Prosessidentifikator
Info urn:no:difi:profile:digitalpost:info:ver1.0

Meldingsinnhold

Tilsvarer Meldingsinnhold for vedtak til innbygger

Adressere meldinger

Meldinger adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til mottakers fødselsnummer.

For mottakere som har valgt digital postkasse foretrekkes denne. For mottakere som ikke har valgt postkasse må avsender selv velge om meldingen kan sendes til Altinn Digital Post eller om den må sendes som fysisk post. Ved sending av fysisk post kan avsender velge å bruke utskriftstjenesten i Digital Post til Innbyggere eller håndtere disse meldingene med egen utskriftstjeneste. Det kan være greit å legge merke til at reservasjon og mulighet til å varsle innbygger ignoreres. Dersom innholdet som skal sendes krever at reservasjon respekteres må vedtak til innbygger brukes.

graph LR A{Har valgt
digital postkasse?} B("a) Utskriftstjenesten i Digital Post til Innbyggere
b) Altinn Digital Post") C(Digital Postkasse) A -->|Ja| C A -->|Nei| B

Sende meldinger

Tilsvarer Sende meldinger for vedtak til innbygger

Varsling

Tilsvarer Varsling for vedtak til innbygger

Forutsetninger

Tilsvarer Forutsetninger for vedtak til innbygger

Konfigurasjon

Tilsvarer Konfigurasjon for vedtak til innbygger

Utvikling