Hjem  >  eFormidling  >  Funksjonalitet

Avtalt meldingsutveksling

eFormidling lar din virksomhet sende meldinger som del av avtalt meldingsutveksling.

 1. Introduksjon
 2. Meldingsinnhold
 3. Adressere meldinger
 4. Sende meldinger
 5. Motta meldinger
 6. Varsling
 7. Forutsetninger
 8. Konfigurasjon
 9. Utvikling

Introduksjon

Avtalt meldingsutveksling lar avsender og mottaker utveksle forhåndsbestemte meldinger som kan være strukturere eller ustrukturerte. Meldingene er ikke forhåndsdefinert i kontekst av eFormidling, men avtales direkte mellom avsender(e) og mottaker(e).

Avtalt meldingsutveksling representeres med følgende prosess for mottaker:

Prosessnavn Prosessidentifikator
Avtalt meldingsutveksling urn:no:difi:profile:avtalt:avtalt:ver1.0

Avtalt meldingsutveksling representeres med følgende prosess for avsender:

Prosessnavn Prosessidentifikator
Avtalt-respons urn:no:difi:profile:avtalt:response:ver1.0

Vanligvis opptrer en virksomhet både som avsender og mottaker, men det er også mulig å bare opptre som avsender.

Meldingsinnhold

Det er bare en dokumenttype som støttes for avtalt meldingsutveksling, og denne er bare støttet av eFormidlings meldingstjeneste.

Dokumenttype Meldingstjenester
Avtalt eFormidlings meldingstjeneste

Adressere meldinger

Meldinger adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til mottakers organisasjonsnummer.

Fordi prosessen støttes av en enkelt dokumenttype som støttes av en enkelt meldingstjeneste er det ingen forretningsregler knyttet til valg av disse.

Sende meldinger

Før en virksomhet sender en melding gjøres et frivillig kapabilitetsoppslag for å se om mottakeren støtter avtalt-prosessen. I så fall er dokumenttype og meldingstjeneste gitt. Virksomheten bygger så meldingen før den sendes til integrasjonspunktet. Integrasjonspunktet ruter meldingen til eFormidlings meldingstjeneste.

sequenceDiagram participant A as Virksomhetens
fagsystem participant B as Virksomhetens
integrasjonspunkt participant C as Adressetjeneste participant D as eFormidlings meldingstjeneste A->>B: Kapabilitetsoppslag B->>C: Kapabilitetsoppslag A->>B: Utgående melding B->>D: Utgående melding

Nærmere beskrivelse av de aktuelle meldingstjenestene finnes på:

Motta meldinger

Virksomhetens fagsystem mottar kontinuerlig innkommende meldinger fra virksomhetens integrasjonspunkt som igjen mottar meldingene fra eFormidlings meldingstjeneste.

sequenceDiagram participant A as Virksomhetens
fagsystem participant B as Virksomhetens
integrasjonspunkt participant D as eFormidlings meldingstjeneste D->>B: Innkommende melding B->>A: Innkommende melding

Nærmere beskrivelse av de aktuelle meldingstjenestene finnes på:

Varsling

Avsenders system mottar statusmeldinger når en melding blir levert. Avsenders system mottar også statusmeldinger ved feilsituasjoner og når en melding ikke blir levert innenfor den definerte levetiden. Avsenders system kan varsle avsenderen om både vellykkede sendinger og avvik.

eFormidling sender i tillegg epost-varsel om eventuelle avvik til avsenders definerte varslingspunkt. Varsel samles opp og sendes periodisk.

Forutsetninger

 • Grensesnittet eFormidling 2 må brukes (BEST/EDU støttes ikke)
 • Bruk av eFormidlings meldingstjeneste krever avtale

Konfigurasjon

Følgende konfigurasjon er nødvendig for full funksjonalitet:

Utvikling