Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling

Adressetjenestens (Service Registry) API

Denne siden beskriver adressetjenestens (Service Registry) API og bruksmønstre for dette.

Adressetjenesten er en sentral komponent som tilbys av eFormidling.

Integrasjonspunktet bruker adressetjenesten under panseret, og kapabilitetsoppslagene integrasjonspunktet tilbyr baserer seg på informasjon fra adressetjenesten. Det er vanligvis ikke nødvendig å integrere direkte mot adressetjenesten, men i noen sjeldne tilfeller ønsker en virksomhet å kommunisere med virksomheter på eFormidling uten selv å kjøre et integrasjonspunkt.

Adressetjenesten er en fasade mot adressetjenestene for de ulike meldingstjenestene som støttes av eFormidling. I tillegg er forretningsregler for hva som er mottakernes foretrukne kanaler i ulike sammenhenger implementert i adressetjenesten.

Adressetjenesten gir også tilgang til sertifikatkatalogen (VirkSert) i eFormidling.

graph LR I1("Integrasjonspunkt 1") I2("Integrasjonspunkt 2") I3("Integrasjonspunkt N") A("Adressetjenesten (Service Registry)") P("Peppol Service Metadata Locator & Provider (SML & SMP)") FI("KS FIKS adressetjeneste") K("Kontakt og reservasjonsregisteret") E("Enhetsregisteret") FO("Folkeregisteret") V("Sertifikatkatalogen (VirkSert)") I1 --> A I2 --> A I3 --> A A --> P A --> FI A --> K A --> E A --> FO A --> V

Service Registry API bruker OAuth2 for autorisasjon og forventer selvforsynte JWT fra Maskinporten. JWT-forespørsler til Maskinporten er forventet å inneholde x5c for det norske virksomhetssertifikatet (SEIDv1 or SEIDv2) JWT-forespørselen ble signert med.

eFormidling oppretter OAuth-klienter i Maskinporten som del av onboarding-prosessen:

 • Klient-IDen er MOVE_IP_<orgnummer>
 • En eller flere av følgende scope blir tildelt klienten:
  • move/dpo.read (eFormidlings meldingstjeneste)
  • move/dpe.read</code> (eInnsyns meldingstjeneste)
  • move/dpi.read</code> (Digital Post til Innbyggere)
  • move/dpf.read</code> (KS SvarUt og SvarInn)
  • move/dpv.read</code> (Altinn Digital Post)