Hjem  >  eFormidling  >  Funksjonalitet

Journalpost til eInnsyn

eFormidling lar din virksomhet publisere journalpost til eInnsyn.

  1. Introduksjon
  2. Meldingsinnhold
  3. Adressere meldinger
  4. Sende meldinger
  5. Varsling
  6. Forutsetninger
  7. Konfigurasjon
  8. Utvikling

Introduksjon

eInnsyn er en søketjeneste for alle som leter etter informasjon knyttet til offentlig sektor. Journalposter er en del av innholdet som kan søkes i.

Bruk av eInnsyn er obligatorisk for de statlige virksomhetene omfattet av forskrift til offentleglova § 6.

Digitaliseringsrundskrivet (ekstern lenke)

Bruk av eInnsyn er anbefalt for statlige virksomheter som ikke er omfattet av forskrift til offentleglova § 6.

Digitaliseringsrundskrivet (ekstern lenke)

eFormidling brukes for å publisere informasjon til eInnsyn. Vanligvis brukes eFormidling gjennom eInnsyn-klienten, men dette er en midlertidig løsning frem leverandørene i større grad støtter integrasjon direkte gjennom eFormidling.

Les mer om eInnsyn på:

Publisering av journalpost representeres med følgende prosess for mottaker:

Prosessnavn Prosessidentifikator
Journalpost urn:no:difi:profile:einnsyn:journalpost:ver1.0

Publisering av journalpost representeres med følgende prosess for avsender:

Prosessnavn Prosessidentifikator
eInnsyn-respons urn:no:difi:profile:einnsyn:response:ver1.0

En virksomhet opptrer alltid som avsender, mens mottaker av journalpost alltid er eInnsyn ved Digdir.

Meldingsinnhold

Det er bare en dokumenttype som støttes for å publisere journalpost til eInnsyn, og denne er bare støttet av eInnsyns meldingstjeneste.

Dokumenttype Meldingstjenester
Publisering eInnsyns meldingstjeneste

Adressere meldinger

Meldinger adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til Digdirs organisasjonsnummer.

Fordi prosessen støttes av en enkelt dokumenttype som støttes av en enkelt meldingstjeneste er det ingen forretningsregler knyttet til valg av disse.

Sende meldinger

Før en virksomhet sender en melding gjøres et frivillig kapabilitetsoppslag for å se om mottakeren støtter journalpost-prosessen. I så fall er dokumenttype og meldingstjeneste gitt. Virksomheten bygger så meldingen før den sendes til integrasjonspunktet. Integrasjonspunktet ruter meldingen til eInnsyns meldingstjeneste.

sequenceDiagram participant A as Virksomhetens
fagsystem participant B as Virksomhetens
integrasjonspunkt participant D as eInnsyns
meldingstjeneste A->>B: Utgående melding B->>D: Utgående melding

Nærmere beskrivelse av de aktuelle meldingstjenestene finnes på:

Varsling

Avsenders system mottar statusmeldinger når en melding blir levert. Avsenders system mottar også statusmeldinger ved feilsituasjoner og når en melding ikke blir levert innenfor den definerte levetiden. Avsenders system kan varsle avsenderen om både vellykkede sendinger og avvik.

Forutsetninger

  • Grensesnittet eFormidling 2 må brukes (BEST/EDU støttes ikke)
  • Bruk av eInnsyn krever avtale

Konfigurasjon

Følgende konfigurasjon er nødvendig for full funksjonalitet:

Utvikling

Grensesnitt:

Dokumenttyper:

Eksempler: