Hjem  >  eFormidling  >  Funksjonalitet

Taushetsbelagt saksbehandling

eFormidling lar din virksomhet sende og motta meldinger som del av taushetsbelagt saksbehandling.

 1. Introduksjon
 2. Meldingsinnhold
 3. Adressere meldinger
 4. Sende meldinger
 5. Motta meldinger
 6. Varsling
 7. Forutsetninger
 8. Konfigurasjon
 9. Utvikling

Introduksjon

Taushetsbelagt saksbehandling er behandling av saker som inkluderer taushetsbelagte opplysninger. Taushetsbelagte opplysninger inkluderer:

 • sensitive personopplysninger
 • forretningshemmeligheter

Taushetsbelagt saksbehandling følger samme flyt som vanlig saksbehandling, men lar mottaker knytte ekstra tilgangskontroller til meldinger for å begrense tilgang til de som har tjenestlig behov til å lese meldingene.

Regler for behandling av taushetsbelagte opplysninger finnes i forvaltningsloven og personopplysningsloven med tilpasninger fra regelverk for ulike områder som for eksempel barnevern. Sentrale krav inkluderer å sikre at mottaker har tjenstlig behov til behandling av opplysningene og å ikke behandle flere opplysninger enn det som er nødvendig.

Taushetsbelagt saksbehandling representeres med følgende prosess for mottaker:

Prosessnavn Prosessidentifikator
Taushetsbelagt urn:no:difi:profile:arkivmelding:taushetsbelagt:ver1.0

Taushetsbelagt saksbehandling representeres med følgende prosess for avsender:

Prosessnavn Prosessidentifikator
Arkivmelding-respons urn:no:difi:profile:arkivmelding:response:ver1.0

Vanligvis opptrer en virksomhet både som avsender og mottaker, men det er også mulig å bare opptre som avsender.

Meldingsinnhold

Tilsvarer Meldingsinnhold for saksbehandlig

Adressere meldinger

Tilsvarer Adressere meldinger for saksbehandling

Sende meldinger

Tilsvarer Sende meldinger for saksbehandling, med noen tilleggskrav.

Før sending fra fagsystem må det informeres om at det er viktig å utforme meldingen slik at mottaker enkelt kan se hva meldingen gjelder slik at det er så enkelt som mulig for mottaker å rute meldingen videre til rette vedkommende i mottakerens organisasjon.

Motta meldinger

Tilsvarer Motta meldinger for saksbehandling, med noen tilleggskrav.

Ved mottak til fagsystem må mottakende system sikre nødvendig begresning av hvem som kan lese meldingen.

Ved mottak til Altinn Digital Post sikres nødvendig begresning av hvem som kan lese meldingen. Les mer på:

Varsling

Tilsvarer Varsling for saksbehandling, med noen tilleggskrav.

Ved mottak til fagsystem må mottakende system sikre nødvendig varsling om mottak av taushetsbelagt melding slik at meldingen ikke risikerer å bli liggende ulest. Varslingen må presenteres slik at den vil bli lest. Varslingen må inneholde beskrivelse av hva skal til for å gi tilgang til å lese den taushetsbelagte meldingen.

Ved mottak til Altinn Digital Post varsles virksomheten om mottak av melding. Varsel går til virksomhetens registrerte kontaktinformasjon på Altinn. Les mer på:

Forutsetninger

Tilsvarer Forutsetninger for saksbehandlig

Konfigurasjon

Tilsvarer Konfigurasjon for saksbehandling

Utvikling