Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Kom i gang med integrasjonspunktet

Formålet med denne siden er å hjelpe arkitekter, utviklere og driftspersonell med å tilby funksjonaliteten i eFormidling.

 1. Kom i gang med integrasjonspunktet
 2. Hvordan kan en tjenesteleverandør tilby funksjonalitet til flere virksomheter?
 3. Hvordan kan en virksomhet ta i bruk funksjonalitet fra flere tjenesteleverandører?
 4. Hvordan kan flere fagsystem dele ett integrasjonspunkt?
 5. Hvordan kan integrasjonspunktet kjøres?
 6. Neste steg

Kom i gang med integrasjonspunktet

eFormidling er et fleksibelt nettverk og det er flere måter å ta del i nettverket på.

Virksomheter tar del i nettverket med hjelp av en mellomvare, integrasjonspunktet, som installeres hos virksomheten eller virksomhetens leverandør(er). Ett integrasjonspunkt er knyttet til en virksomhet og kan også opptre på vegne av andre virksomheter. eFormidling kan benyttes for offentlige virksomheter som kan få utstedt virksomhetssertifikat. I tillegg kan virksomheten ved bruk av eInnsyn og digital post til innbyggere opptre som en selvdefinert underenhet.

En virksomhet kan ha ett integrasjonspunkt for all funksjonalitet eller fordele funksjonaliteten på flere integrasjonspunkt. Ett integrasjonspunkt kan konfigureres til å støtte en eller flere av de følgende funksjonalitetene:

 • eInnsyn
 • Saksbehandling og avtalt meldingsutveksling
 • Informasjon og vedtak til innbygger
 • FIKS IO-meldingsutveksling

En virksomhet kan ha ett hoved-integrasjonspunkt som kan både sende og motta per funksjonalitet. I tillegg kan virksomheten ha flere integrasjonspunkt som er konfigurert til bare å støtte sending.

Uavhengig av hvilke funksjonalitet ett integrasjonspunkt støtter kan denne gjøres tilgjengelig for virksomheten på flere måter:

 • Virksomheten drifter integrasjonspunktet selv
 • En tjenesteleverandør drifter integrasjonspunktet for virksomheten
 • En tjenesteleverandør drifter sitt eget integrasjonspunkt som opptrer på vegne av virksomheten (og andre virksomheter)

Ett enkelt integrasjonspunkt kan ha mange konsumenter så lenge hver konsument bare konsumerer det som tilhører den.

Hvordan kan en tjenesteleverandør tilby funksjonalitet til flere virksomheter?

Både fagsystem og integrasjonspunkt installeres og kjøres lokalt hos den enkelte virksomhet:

graph TD subgraph Virksomhet A F1(Fagsystem) I1(Integrasjonspunkt) end subgraph Virksomhet B F2(Fagsystem) I2(Integrasjonspunkt) end F1 --> I1 F2 --> I2

Fagsystem kjører hos tjenesteleverandør, mens integrasjonspunkt kjøres hos den enkelte virksomhet:

graph TD subgraph Virksomhet A I1(Integrasjonspunkt) end subgraph Virksomhet B I2(Integrasjonspunkt) end subgraph Leverandør F(Fagsystem) end F --> I1 F --> I2

Fagsystem og et integrasjonspunkt per virksomhet kjøres hos tjenesteleverandør:

graph TD subgraph Leverandør F(Fagsystem) I1(Integrasjonspunkt for
virksomhet A) I2(Integrasjonspunkt for
virksomhet B) end F --> I1 F --> I2

Fagsystem og et felles integrasjonspunkt kjøres hos tjenesteleverandør:

graph TD subgraph Leverandør F(Fagsystem) I(Integrasjonspunkt for leverandør
på vegne av virksomhet A og B) end F --> I

Hvordan kan en virksomhet ta i bruk funksjonalitet fra flere tjenesteleverandører?

En enkelt virksomhet kan benytte ulike leveransemodeller for ulike funksjonaliteter:

graph TD subgraph Virksomhet F1(Fagsystem) I1(Integrasjonspunkt) end F1 --> |Digital post til innbyggere| I1 subgraph Leverandør 1 F2(Fagsystem) end F2 --> |eInnsyn| I1 subgraph Leverandør 2 F3(Fagsystem) I2(Integrasjonspunkt for leverandør
på vegne av virksomhet) end F3 --> |Saksbehandling| I2

En virksomhet kan benytte flere tjenesteleverandører for samme funksjonalitet. Virksomheten må bestemme hvilke tjenesteleverandør som skal motta innkommende meldinger:

graph TD subgraph Virksomhet F1(Fagsystem) I1(Integrasjonspunkt) end F1 --> |Saksbehandling
Sende og motta| I1 subgraph Leverandør 1 F2(Fagsystem) I2(Integrasjonspunkt for leverandør
på vegne av virksomhet) end F2 --> |Saksbehandling
Bare sende| I2 subgraph Leverandør 2 F3(Fagsystem) I3(Integrasjonspunkt for leverandør
på vegne av virksomhet) end F3 --> |Saksbehandling
Bare sende| I3

Hvordan kan flere fagsystem dele ett integrasjonspunkt?

Flere fagsystem kan dele ett integrasjonspunkt. Det krever at hvert fagsystem oppfører seg fint og bare konsumerer innkommende meldinger og kvittering som tilhører det enkelte fagsystem. Dersom et av fagsystemenes integrasjon fungerer slik at den leser alle innkommende meldinger og kvitteringer vil denne “stjele” meldinger og kvitteringer som egentlig skulle behandles av de andre fagsystemene.

graph TD I(Integrasjonspunkt) F1(Fagsystem A) F2(Fagsystem B) F3(Fagsystem C) F1 --> |Saksbehandling| I F2 --> |eInnsyn| I F3 --> |Digital post til innbyggere| I

Hvordan kan integrasjonspunktet kjøres?

Integrasjonspunktet leveres som Java-arkiv (JAR) og som Docker-image.

Integrasjonspunktet kan kjøres som en prosess på Windows eller Linux, med intern database og meldingskø:

graph TD subgraph Windows, Linux, el. annet subgraph Integrasjonspunkt M("Database (H2 fildatabase)") A("Meldingskø (ActiveMQ)") end end

Integrasjonspunktet kan kjøres som en prosess på Windows eller Linux, med ekstern database og meldingskø:

graph TD M("Database (MySQL)") A("Meldingskø (ActiveMQ)") subgraph Windows, Linux, el. annet I(Integrasjonspunkt) end I --> M I --> A

Integrasjonspunktet kan kjøres som en kontainer på en Docker-plattform:

graph TD subgraph Docker-plattform I(Integrasjonspunkt) M("Database (MySQL)") A("Meldingskø (ActiveMQ)") end I --> M I --> A

Ved bruk av ekstern database og meldingskø er det mulig å kjøre flere integrasjonspunkt i parallell.

Neste steg