Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Sikkerhetskopi

Denne siden hva som skal til for å ta sikkerhetskopi av integrasjonspunktet.

Det er mulig å ta backup eller flytte integrasjonspunktet og samtidig bevare historikken ved å ta en kopi av innholdet i mappen.

  1. Stopp integrasjonspunktet
  2. Ta en kopier av alt innholdet i mappen
  3. Start integrasjonspunktet på nytt

En del av innholdet produseres og brukes av integrasjonspunktet:

Fil Beskrivelse Konsekvens av eventuelt tap
activemq-data/ Innhold i den interne meldingskøen dersom denne er i bruk Eventuelle ubehandlede utgående og innkommende meldinger går tapt
integrasjonspunkt.mv.db Innhold i den interne databasen dersom denne er i bruk Eventuelle ubehandlede utgående og innkommende meldinger går tapt, samt all historikk
integrasjonspunkt.trace.db Feilsøkingsinformasjon for den interne databasen Ingen
integrasjonspunkt-logs/ Logger produsert av integrasjonspunktet Mister logg
messages/ Mellomlagring av innkommende og utgående meldinger Eventuelle ubehandlede utgående og innkommende meldinger går tapt

Ingen av disse filene er påkrevde for å starte integrasjonspunktet, om det mangler vil det bli generert.

integrasjonspunkt-local.properties og virksomhetens keystore (p12 eller jks) må tas vare på og kreves for å starte opp integrasjonspunktet.

integrasjonspunkt-[versjon].jar kan lastes ned på nytt ved behov.

Neste steg