Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Forberede installasjon

Før en kan installere eFormidlings integrasjonspunkt trengs noen forberedelser.

 1. Bestille tilganger
 2. Bestille virksomhetssertifikat
 3. Tilgjengeliggjøre virksomhetssertifikatet i eFormidlings sertifikatkatalog
 4. Tilgjengeliggjøre virksomhetssertifikatet for virksomhetens integrasjonspunkt
 5. Velg hvordan integrasjonspunktet skal kjøres
 6. Sett av nødvendige ressurser for integrasjonspunktet
 7. Konfigurer brannmur dersom nødvendig
 8. Konfigurer tidssynkronisering dersom det mangler
 9. Neste steg

Bestille tilganger

Før en kan ta i bruk eFormidling må en bestille nødvendige tilganger til eFormidling og de meldingstjenestene som ønskes brukt.

Merk at dersom en ønsker å ta i bruk eFormidling i testmiljø så må det bestilles egne test-tilganger:

Se Samarbeidsportalen for hva som skal til for å få nødvendige tilganger til eFormidling og meldingstjenestene som brukes av eFormidling:

Enkelte av meldingstjenestene krever at virksomheten oppretter en bruker med brukernavn og passord:

Ta kontakt med vår servicedesk ved behov:

Bestille virksomhetssertifikat

Før en virksomhet kan ta i bruk eFormidling må den ha fått utstedt et virksomhetssertifikat.

eFormidling krever virksomhetssertifikat for å autentisere virksomhetene som bruker tjenesten på en sikker måte. I tillegg brukes virksomhetssertifikatet til:

 • ende-til-ende kryptering av meldinger mellom virksomhetene i de tilfeller den underliggende meldingstjenesten støtter dette
 • signering av utgående meldinger i de tilfeller den underliggende meldingstjenesten støtter dette
 • autentisering av virksomheten mot enkelte tredjepartstjenester

En virksomhet på eFormidling kommuniserer i utgangspunktet som organisasjonen virksomhetssertifikatet er utstedt til, men det er også mulig for en organisasjon å opptre på vegne av andre organisasjoner.

eFormidling støtter virksomhetssertifikat av typene SEID v1 og v2, men ikke eSegl. SSL-sertifikater (inkludert wildcard-sertifikater) er ikke virksomhetssertifikater.

Merk at dersom en ønsker å ta i bruk eFormidlings testmiljø så må den få utstedt et eget test-virksomhetssertifikat.

En kan enten bruke et allerede utstedt virksomhetssertifikat eller bestille et nytt:

Tilgjengeliggjøre virksomhetssertifikatet i eFormidlings sertifikatkatalog

For å gjøre det mulig for avsender å sende ende-til-ende-krypterte meldinger til mottaker må den offentlige delen av mottakers virksomhetssertifikat først gjøres tilgjengelig i eFormidlings sertifikatkatalog.

Leverandørene sender vanligvis virksomhetssertifikatet med den tilhørende private nøkkelen i én enkelt fil med etternavn P12 (PKCS #12) eller JKS (Java KeyStore) - denne filen må ikke deles med Digitaliseringsdirektoratet eller andre.

Dersom leverandøren har sendt flere filer er det den merket som autentiseringssertifikatet som skal brukes.

Den offentlige delen av virksomhetssertifikatet kan hentes fra P12- eller JKS-filen, og har vanligvis etternavn CER, CRT eller PEM.

For å gjøre den offentlige delen av virksomhetssertifikatet tilgjengelig i eFormidlings sertifikatkatalog må en sende denne til vår servicedesk:

For å unngå plattformspesifikke problemer anbefales det å legge den offentlige delen av virksomhetssertifikatet i en ZIP-fil før den sendes.

Tilgjengeliggjøre virksomhetssertifikatet for virksomhetens integrasjonspunkt

For å gjøre det mulig for avsender å autentisere mot eFormidling og signere meldinger som sendes må virksomhetssertifikatet med den tilhørende private nøkkelen gjøres tilgjengelig for virksomhetens integrasjonspunkt.

Ved installasjon av integrasjonspunktet trengs keystoren (JKS eller P12), alias (entry name) for virksomhetssertifikatet og passord for keystoren.

For å unngå plattformspesifikke problemer anbefales det at alias for virksomhetssertifikatet bare inneholder engelske bokstaver, tall, bindestrek og punktum (unngå øæå og annet).

Integrasjonspunktet krever at passord for keystoren (storepasswd) er identisk med passord for den private nøkkelen (keypasswd) i kestoren.

Velg hvordan integrasjonspunktet skal kjøres

eFormidlings integrasjonspunkt kan kjøres ved hjelp av Docker eller ved hjelp av Java direkte.

Docker anbefales dersom en allerede bruker Docker eller Kubernetes i sitt driftsmiljø.

Java anbefales dersom en har et tradisjonelt server-basert driftsmiljø.

Dersom eInnsyn-klienten skal brukes sammen med integrasjonspunktet anbefales det at disse installeres på samme server.

Sett av nødvendige ressurser for integrasjonspunktet

Følgende ressurser kreves av integrasjonspunktet:

 • 1 CPU
 • 2GB minne
 • minst 2 GB tilgjengelig disk (dekker ~ 1 million meldinger)
 • ekstra ressurser kreves ved eventuell bruk av ekstern database
 • ekstra ressurser kreves ved eventuell bruk av ekstern meldingskø
 • ekstra ressurser kan kreves ved høy-volum bruk

Konfigurer brannmur dersom nødvendig

Integrasjonspunktet er designet for å kjøre i et lukket miljø som bare gir autoriserte system og brukere tilgang til grensesnittene som tilbys av integrasjonspunktet.

Dersom integrasjonspunktet skal kjøres i et driftsmiljø der utgående trafikk blir filtrert av en brannmur er det nødvendig å konfigurere denne for å tillate utgående trafikk fra eFormidlings integrasjonspunkt til tjenestene integrasjonspunktet bruker.

Se beskrivelser inkludert IP-adresser for tjenestene integrasjonspunktet bruker:

En må også tillate inngående trafikk til integrasjonspunktet fra tjenesten(e) som skal benytte integrasjonspunktet. Integrasjonspunktets grensesnitt er som standard tilgjengelig på port 9093, men kan settes til noe annet dersom ønskelig.

Konfigurer tidssynkronisering dersom det mangler

eFormidling bruker tidsbegrensede JSON web tokens (JWT) for å autentisere virksomhetene. En for gammel autentisering vil avvises. For å unngå at autentisering avvises på grunn av forskjeller mellom eFormidlings klokke og klokken i kjøremiljøet for virksomhetens integrasjonspunkt er det viktig at klokken synkroniseres ved hjelp av network time protocol (NTP). Det er også viktig at klokken er justert korrekt for tidssone og sommertid (CET / CEST i Norge). Tjenesteleverandør velger selv tidskilde, denne bør være lokalisert internt i datasenteret.

Neste steg