Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling

Integrasjonspunktets API (eFormidling 2)

Denne siden beskriver integrasjonspunktets API (eFormidling 2) og bruksmønstre for dette.

 1. Sende meldinger
  1. Ettstegs strategi for små meldinger
  2. Flerstegs strategi for store og små meldinger
 2. Følge med på status for sendt melding
  1. Oppslag på statuser for gitt meldingsId
  2. Søk på alle relevante statuser
  3. Hente neste status til det er tomt
  4. Supplerende webhook-abonnement for statuser
 3. Motta meldinger
  1. Regelmessig henting av meldinger
  2. Supplerende webhook-abonnement for innkommende meldinger
 4. Legge til rette for feilsøking

Se API-definisjon for detaljer:

Sende meldinger

Grensesnittet støtter to strategier for å sende meldinger. En ettstegs strategi støttes for meldinger opp til 5 MB. Denne strategien er først og fremst relevant ved masseutsendinger av små meldinger. Maskin-til-maskin meldinger tilhører ofte denne kategorien. For større meldinger støttes bare en flerstegs-strategi. Implementasjoner der det er sluttbrukere som styrer innholdet (og dermed meldingsstørrelsen) anbefales å implementere flerstegs strategien slik at både små og store meldinger støttes. Det anbefales bare å implementere en av strategiene.

Ettstegs strategien medfører færre HTTP-forespørsler og er kanskje litt raskere å implementere. Ettstegs strategien er ment for små meldinger, mens flerstegs strategien er ment for store. De to strategiene gir for alle praktiske formål tilnærmet lik ytelse.

Når en melding er sendt må implementasjonen vente på meldingsstatusen LEVERT før sending kan regnes som vellykket. Det er flere strategier for å følge med på meldingsstatuser. Disse er beskrevet for seg selv.

Ettstegs strategi for små meldinger

Ettstegs strategien for små meldinger støtter meldingsstørrelser opp til 5 MB.

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant sr as ServiceRegistry participant mf as Meldingsformidler fs->>ip: GET api/capabilities/{receiverid} ip->>sr: GET /identifier/{receiverid} sr-->>ip: capabilities ip-->>fs: capabilities fs->>fs: select capability fs->>fs: Create message fs->>ip: POST api/messages/out/multipart ip-->>fs: conversationresponse ip->>mf: Upload loop ip->>mf: GetStatus mf-->>ip: status end fs->>ip: GET api/statuses/{messageId} ip-->>fs: statuses

Flerstegs strategi for store og små meldinger

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant sr as ServiceRegistry participant mf as Meldingsformidler fs->>ip: GET api/capabilities/{receiverid} ip->>sr: GET /identifier/{receiverid} sr-->>ip: capabilities ip-->>fs: capabilities fs->>fs: select capability fs->>fs: Create message fs->>ip: POST api/messages/ ip-->>fs: conversationresponse fs->>ip: PUT api/messages/out/{messageId} fs->>ip: POST api/messages/out/{messageId} ip->>mf: Upload loop ip->>mf: GetStatus mf-->>ip: status end fs->>ip: GET api/statuses/{conversationId} ip-->>fs: statuses

Følge med på status for sendt melding

Når en melding er sendt må implementasjonen vente på meldingsstatusen LEVERT før sending kan regnes som vellykket.

En utgående melding går gjennom en rekke statuser:

Verdi Beskrivelse
OPPRETTET Melding mottatt i integrasjonspunktet fra fagsystem og lagt på kø
SENDT Melding sendt
MOTTATT Melding lastet ned og lagt på kø hos mottaker
LEVERT Melding lastet ned fra mottakers kø
LEST Mottaker har lest meldingen / sendt applikasjonskvittering

Avvik:

Verdi Beskrivelse
LEVETID_UTLOPT Melding har ikke blitt levert og innen leveringsfristen og må sendes på nytt
FEIL Uventet feilsituasjon oppstått

Det er flere strategier for å følge med på meldingsstatuser. Den enkleste strategien er å regelmessig slå opp på status for meldingene som er sendt men ikke ennå bekreftet levert. Ved større mengder meldinger vil dette medføre større mengder oppslag og dermed kunne begrense hvor ofte en kan slå opp status for en gitt melding. En bruker som har sendt en melding vil dermed kunne oppleve at det går unødvendig lang tid fra en melding er sendt til brukeren får bekreftet at den er levert. En mer effektiv strategi er å slå opp alle relevante meldingsstatuser og bla igjennom. En annen strategi er å slå opp neste innkommende meldingsstatus uten å angi hvilke melding en ønsker status for. Dersom flere klienter deler samme integrasjonspunkt kan en ikke bruke denne strategien. En kan også sette opp supplerende webhook-abonnement for statuser.

Oppslag på statuser for gitt meldingsId

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt loop Periodisk fs->>ip: GET /api/statuses/{messageId 1} fs->>ip: GET /api/statuses/{messageId 2} fs->>ip: GET /api/statuses/{messageId N} end

Søk på alle relevante statuser

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt loop Periodisk fs->>ip: GET /api/statuses?status={status} fs->>ip: GET /api/statuses?status={status}&page={1} fs->>ip: GET /api/statuses?status={status}&page={N} end

Hente neste status til det er tomt

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt loop Periodisk loop Til det er tomt fs->>ip: GET /api/statuses/peek fs->>ip: DELETE /api/statuses/{id} end end

Supplerende webhook-abonnement for statuser

Supplerende webhook-abonnement for statuser for utgående måte kan brukes på samme måte som for innkommende meldinger. Se gjerne:

Motta meldinger

Grensesnittet støtter en hovedstrategi for å motta meldinger: regelmessig henting. I tillegg kan denne strategien suppleres med webhook-abonnement slik at integrasjonspunktet aktivt sender meldinger videre til et endepunkt på klienten. Webhook-implementasjonen garanterer ikke leveranse i tilfeller der integrasjonspunktet startes på nytt eller der videresending av meldinger feiler (for eksempel dersom klientens endepunkt er nede). Denne strategien er derfor bare et mulig supplement til regelmessig henting.

Begge strategiene støtter filtrering for hvilke typer meldinger som skal hentes slik at ett integrasjonspunkt kan ha flere konsumenter for ulike formål. For eksempel kan en motta innsynskrav fra eInnsyn mens en annen klient kan motta meldinger knyttet til saksbehandling. Dette krever at alle klientene bare konsumerer de meldingene den enkelte klient skal ha (og ikke meldingene de andre klientene skal ha).

Regelmessig henting av meldinger

Når en skal laste ned meldinger fra integrasjonspunktet må dette initieres med en peek, som låser førte meldingen i køen. Dersom en er ute etter meldinger av en bestemt type kan dette gjøres ved å sende med filter for denne.

Etter man har låst meldingen kan denne deretter lastes ned via endepunktet /api/messages/in/{messageId}.

Etter meldingen er lastet ned kan denne slettes via å kalle DELETE mot /api/messages/in/pop/{messageId} eller den kan låses opp igjen.

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant mf as Meldingsformidler loop ip->>mf: GetMessages mf-->>ip: messages end fs->>ip: GET /api/messages/in/peek[?process={processName}] ip-->>fs: SBD fs->>ip: GET /api/messages/in/pop/{messageId} ip-->>fs: ASiC fs->>ip: DELETE /api/messages/in/{messageId}

Supplerende webhook-abonnement for innkommende meldinger

Ved å sette opp et supplerende webhook-abonnement for innkommende meldinger oppnår en bedre responsivitet enn om en bare baserer seg på regelessig henting av innkommende meldinger. Når en får beskjed om en innkommende melding må en gjennom hovedstrategien for å hente meldingen.

Et abonnement opprettes ved bruk av subscription APIet. Disse blir lagret i en database, så de fortsetter å fungere etter en eventuell omstart av integrasjonspunktet. Tanken er at man oppretter et mindre antall webhooks, som skal leve lenge. Ofte vil det holde med en webhook. Det er ikke meningen at man skal opprette en webhook per melding.

Ved opprettelse av et abonnement, så vil det sendes en ping hendelse til URLen man velger, for å sjekke at integrasjonspunktet får kontakt.

Dersom man ønsker å teste ut webhooks før man har et endepunkt klart, så kan man bruke en tjeneste slik som https://webhook.site. Denne nettsiden genererer en egen URL som man kan bruke som pushEndpoint. Da vil man kunne se hendelsene som mottas i nettleseren.

sequenceDiagram participant fs as Fagsystem participant ip as Integrasjonspunkt participant mf as Meldingsformidler fs->>ip: Opprette abonnement: POST /api/subscriptions loop ip->>mf: GetMessages mf-->>ip: messages end ip->>fs: POST http://my.webhook.no/my-endpoint fs->>ip: GET /api/messages/in/peek?messageId={messageId}] ip-->>fs: SBD fs->>ip: GET /api/messages/in/pop/{messageId} ip-->>fs: ASiC fs->>ip: DELETE /api/messages/in/{messageId}

Se:

Legge til rette for feilsøking

For å legge til rette for feilsøking oppfordres det til å oppgi HTTP-header User-Agent ved bruk av integrasjonspunktets API. Det er ønskelig å oppgi navn og versjon for systemet som integrerer, samt plattformen det kjører på. User-Agent behandles som fritekst, men noen eksempler som bruker vanlig konvensjon er:

 • Acos Websak/1.1 (X11; Linux x86_64)
 • Public 360/1.1 (Windows NT 10.0; Win64; x64)