Hjem  >  eFormidling  >  Funksjonalitet

FIKS IO-meldingsutveksling

eFormidling lar din virksomhet sende meldinger som del av FIKS IO-meldingsutveksling.

 1. Introduksjon
 2. Meldingsinnhold
 3. Adressere meldinger
 4. Sende meldinger
 5. Motta meldinger
 6. Forutsetninger
 7. Varsling
 8. Konfigurasjon
 9. Utvikling

Introduksjon

FIKS IO-meldingsutveksling lar avsender og mottaker utveksle meldinger som er definert i kontekst av KS FIKS IO. Meldingene er ikke forhåndsdefinert i kontekst av eFormidling, men protokollene som defineres i FIKS IO støttes.

Alle FIKS IO-meldingsprotokoller er gyldige prosesser i eFormidling. FIKS IO-meldingsutveksling representeres med følgende prosess for mottaker:

Prosessnavn Prosessidentifikator
Arkivlett Byggesak no.dibk.arkivlett.byggesak.v1
Matrikkelføring no.ks.fiks.matrikkelfoering.v2
(…) (alle FIKS IO-meldingsprotokoller er gyldige prosesser i eFormidling)

Meldingsinnhold

Alle FIKS IO-meldingsprotokoller er gyldige dokumenttyper i eFormidling. Prosess og dokumenttype må samsvare for FIKS IO -meldingsutveksling. Dokumenttypene støttes bare av FIKS IO.

Dokumenttype Meldingstjenester
no.dibk.arkivlett.byggesak.v1 FIKS IO
no.ks.fiks.matrikkelfoering.v2 FIKS IO
(alle FIKS IO-meldingsprotokoller er gyldige dokumenttyper i eFormidling) FIKS IO

Adressere meldinger

Meldinger adresseres fra avsenders FIKS IO-kontonummer til mottakers FIKS IO-kontonummer.

Fordi prosessene støttes av tilsvarende dokumenttyper som støttes av en enkelt meldingstjeneste er det ingen forretningsregler knyttet til valg av disse.

Sende meldinger

Før en virksomhet sender en melding gjøres et frivillig kapabilitetsoppslag for å se om mottakeren støtter den aktuelle FIKS IO-prosessen. I så fall er dokumenttype og meldingstjeneste gitt. Virksomheten bygger så meldingen før den til integrasjonspunktet. Integrasjonspunktet ruter meldingen til FIKS IO.

sequenceDiagram participant A as Virksomhetens
fagsystem participant B as Virksomhetens
integrasjonspunkt participant C as Adressetjeneste participant D as FIKS IO A->>B: Kapabilitetsoppslag B->>C: Kapabilitetsoppslag A->>B: Utgående melding B->>D: Utgående melding

Nærmere beskrivelse av de aktuelle meldingstjenestene finnes på:

Motta meldinger

Virksomhetens fagsystem mottar kontinuerlig innkommende meldinger fra virksomhetens integrasjonspunkt som igjen mottar meldingene fra FIKS IO.

sequenceDiagram participant A as Virksomhetens
fagsystem participant B as Virksomhetens
integrasjonspunkt participant D as FIKS IO D->>B: Innkommende melding B->>A: Innkommende melding

Nærmere beskrivelse av de aktuelle meldingstjenestene finnes på:

Forutsetninger

 • Grensesnittet eFormidling 2 må brukes (BEST/EDU støttes ikke)
 • Bruk av FIKS IO krever avtale

Varsling

Avsenders system mottar statusmeldinger når en melding blir levert. Avsenders system mottar også statusmeldinger ved feilsituasjoner og når en melding ikke blir levert innenfor den definerte levetiden. Avsenders system kan varsle avsenderen om både vellykkede sendinger og avvik.

Konfigurasjon

Følgende konfigurasjon er nødvendig for full funksjonalitet:

Utvikling