Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Meldingstjenester

KS FIKS IO

eFormidling støtter følgende prosesser og dokumenttyper med meldingstjenesten KS FIKS IO (DPFIO).

Prosess Dokumenttype Eksempel
FIKS IO FIKS IO Eksempel

Alle FIKS IO-meldingsprotokoller er gyldige prosesser i eFormidling. KS FIKS IO er ikke synlig del av mottakers kapabiliteter. Avsender må vite at mottaker støtter en gitt FIKS IO protokoll og kan nås med en gitt FIKS IO kontoidentifikator. eFormidling validerer at dette stemmer, men har per dags dato ingen mulighet for å vite hvilke protokoller en gitt mottaker støtter på forhånd for å presentere det som del av mottakerens kapabiliteter.

For å bruke KS FIKS IO må integrasjonspunktet konfigureres med nødvendige tilganger til APIet KS FIKS IO tilbyr

Integrasjonspunktet pakker meldingene og sender disse uforandret gjennom APIet KS FIKS IO tilbyr. Se dokumenttypene for detaljer.

Integrasjonspunktet omformer meldingsstatusene fra KS FIKS IO til eFormidlings meldingsstatuser.

Flytskisse for FIKS IO-melding fra stat til kommune:

graph LR A("fa:fa-user Saksbehandler
stat") --> |Fylle inn| B("fa:fa-server Sak/arkiv") B --> |FIKS IO-melding| C("fa:fa-server Integrasjonspunktet") C --> |FIKS IO-melding| D("fa:fa-server KS FIKS IO") D --> |FIKS IO-melding| E("fa:fa-server Sak/arkiv") E --> F("fa:fa-user Saksbehandler
kommune") C --> |Status| B

Flytskisse for FIKS IO-melding fra kommune til stat:

graph LR A("fa:fa-user Saksbehandler
kommune") --> |Fylle inn| B("fa:fa-server Sak/arkiv") B --> |FIKS IO-melding| C("fa:fa-server KS FIKS IO") C --> |FIKS IO-melding| D("fa:fa-server Integrasjonspunktet") D --> |FIKS IO-melding| E("fa:fa-server Sak/arkiv") E --> F("fa:fa-user Saksbehandler
stat")

Meldingsstatuser

Meldingsstatuser for meldinger sendt med KS FIKS IO:

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunktet mottar BEST/EDU- eller eFormidling 2.0-melding fra sak-arkivsystem og oppretter en DPE-melding.
SENDT Integrasjonspunkt har sendt forsendelsen til meldingsformidler.
MOTTATT Avsender mottar bekreftelse på at mottakende integrasjonspunkt har mottatt meldingen.
LEVERT Forsendelsen (innsynskrav) er sendt på e-post til mottakers postmottak.

Meldingsstatuser for meldinger sendt med KS FIKS IO:

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunkt laster frå KS ned og oppretter meldingen hos seg
INNKOMMENDE_MOTTATT Meldingen blir konvertert til internt format
INNKOMMENDE_LEVERT Meldingen er levert til sak-arkivsystem

Neste steg