Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Overvåking

Denne siden hva som skal til for å overvåke integrasjonspunktet.

Integrasjonspunktets støttetjenester inkluderer tjenester som kan brukes for å overvåke integrasjonspunktet:

Tjeneste Beskrivelse
/manage/health Helsestatus UP (HTTP 200) eller DOWN (HTTP 503 )
/manage/health/liveness Status for Kubernetes liveness probe
/manage/health/readiness Status for Kubernetes readiness probe
/manage/metrics Diverse målinger
/manage/prometheus Diverse målinger for Prometheus

Integrasjonspunktet logg kan også overvåkes. Integrasjonspunktet logger både til fil og til standard output (STDOUT).

Neste steg