Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling

Integrasjonspunktets BEST/EDU-API

Denne siden beskriver integrasjonspunktets API (BEST/EDU) og dets bruksmønster.

BEST/EDU ble valgt i Difi-rapporten 2015/3

BEST/EDU medfører en rekke begrensninger og er derfor under utfasing til fordel for eFormidling 2.

Dokumentasjon av API og bruksmønster er av samme grunn begrenset, men en kort introduksjon følger.

BEST/EDU er et grensesnitt for kommunikasjon mellom sak- og arkivsystem. Grensesnittet ble spesifisert av Fylkesmannen i Sogn og Fjordane med utgangspunkt i NOARK 4 Web Service. En beskrivelse av BEST/EDU inkludert XML-skjema er vedlagt rapporten som ligger til grunn for at eFormidling ble laget:

Ulike fagsystem har gjort ulike tilpasninger i sine implementasjoner av BEST/EDU. Det er implementert støtte for disse variantene i integrasjonspunktet.