Hjem  >  eFormidling  >  installasjon

Installasjon

Formålet med denne siden er å gjøre det enklest mulig å installere og konfigurere eFormidlings integrasjonspunkt.

 1. Forutsetninger
 2. Docker-spesifikk konfigurasjon
 3. Java-spesifikk konfigurasjon
 4. Konfigurer integrasjonspunktet
  1. Minimumskonfigurasjon
  2. Valgfri konfigurasjon
   1. Miljø (produksjon eller QA)
   2. Hashicorp Vault
   3. Ekstern database
   4. Mellomlagring av meldinger til ekstern database
   5. Ekstern meldingskø
   6. Transportsikring
   7. HTTP Basic Auth
   8. Levetid for meldinger
   9. Kapasitet
   10. Webhook-abonnement
   11. Port
   12. Støttetjenester
   13. BEST/EDU-grensesnittet (under utfasing)
   14. E-post
  3. Meldingstjenester
   1. Konfigurere eFormidlings meldingstjeneste (DPO)
   2. Konfigurere eInnsyns meldingstjeneste (DPE)
   3. Konfigurere KS SvarUt og SvarInn (DPF)
   4. Konfigurere Altinn Digital Post (DPV)
   5. Konfigurere Digital Post til Innbyggere (DPI)
   6. Konfigurere KS FIKS IO
 5. Neste steg

Forutsetninger

Installasjon av eFormidlings integrasjonspunkt forutsetter at følgende punkt er gjennomført:

Docker-spesifikk konfigurasjon

Ved bruk av Docker må integrasjonspunktet konfigureres ved hjelp av miljøvariable.

Hvordan en spesifiserer konfigurasjonen avhenger av hvilke verktøy som brukes: docker-compose, Kubernetes eller andre. Et par eksempler:

Integrasjonspunktets Docker-image er uten persistent volum. For å unngå tap av data ved f.eks. omstarter er det derfor nødvendig å konfigurere:

Java-spesifikk konfigurasjon

Ved bruk av Java direkte kan integrasjonspunktet konfigureres ved hjelp av en konfigurasjonsfil (anbefalt), Java-parametere eller miljøvariable.

 1. Start med å opprette en mappe, for eksempel c:\integrasjonspunkt
 2. Last så ned integrasjonspunkt-local.properties og lagre i overnevnte mappe
 3. Last ned integrasjonspunkt-[versjonsnummer].jar

eFormidling anbefaler å verifisere at integrasjonspunkt-[versjon].jar er fra Digitaliseringsdirektoratet.

Når du er ferdig skal strukturen på området se slik ut:

c:/
|-- integrasjonspunkt/
  |-- integrasjonspunkt-local.properties
  |-- integrasjonspunkt-[versjon].jar

Du må fjerne bort-kommentering (# i starten av en linje) fra integrasjonspunkt-local.properties for at den aktuelle konfigurasjonsegenskapen skal ha effekt.

I tillegg må integrasjonspunktet kjøres med nødvendige tilganger til å opprette filer og mapper på dette filområdet.

Ved bruk av Java direkte anbefales det at det konfigureres en bakgrunnstjeneste som starter og stopper integrasjonspunktet når operativsystemet starter og stopper, og som ved behov kan startes og stoppes manuelt. Eksempel:

Det er også mulig å starte og stoppe integrasjonspunktet manuelt:

Konfigurer integrasjonspunktet

Før integrasjonspunktet kan startes må det konfigureres.

Det brukes ulike konvensjoner for navngiving av konfigurasjonsegenskaper avhengig av hvilke mekanisme som brukes for konfigurasjon. Følgende varianter tilsvarer samme konfigurasjonsegenskap:

 • person.firstName, person.first-name eller person.first_name (for konfigurasjonsfil og Java-parametere)
 • PERSON_FIRST_NAME (for miljøvariable)

Ved behov for ekstra beskyttelse av virksomhetssertifikat, passord og andre hemmeligheter er det mulig å ta i bruk Hashicorp Vault eller mekanismer som injiserer verdier til miljøvariable.

Vi anbefaler å konfigurere integrasjonspunktet i følgende rekkefølge:

 1. Minimumskonfigurasjon for å få starte integrasjonspunktet
 2. Frivillig konfigurasjon (f.eks. ekstern database, BEST/EDU-integrasjon, osv.)
 3. En og en meldingstjeneste

Vi anbefaler å konfigurere eFormidlings meldingstjeneste (DPO) før Altinn Digital Post (DPV) og KS SvarUt og SvarInn (DPF) for å sikre at virksomheten mottar post i sak- og arkivsystemet (og unngå fallback til Altinn Digital Post og KS SvarUt og SvarInn for virksomheter som ikke har konfigurert eFormidligs meldingstjeneste)

Minimumskonfigurasjon

Integrasjonspunktet krever at virksomhetens virksomhetssertifikat er konfigurert.

I tillegg anbefales det å skru av støtte for eInnsyn, som er den eneste meldingstjenesten som er på som standard. Dersom en skal bruke eInnsyn kan en heller slå på igjen støtten etter at en har verifisert at minimumskonfigurasjonen er ok.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.org.number Organisasjonsnummer til din organisasjon (9 siffer) (ingen)
difi.move.org.keystore.alias Alias (navn) for virksomhetssertifikat i keystore (case sensitivt) (ingen)
difi.move.org.keystore.password Passord for virksomhetssertifikat og keystore (ingen)
difi.move.org.keystore.path Sti til keystore (ingen)
difi.move.org.keystore.type Format for keystore (PKCS12 eller JKS) JKS
difi.move.feature.enableDPE Skrur på/av støtte for eInnsyn true

Eksempel:

difi.move.org.number=991825827
difi.move.org.keystore.alias=myalias
difi.move.org.keystore.password=mypassword
difi.move.org.keystore.path=file:c:/integrasjonspunkt/keystore.p12
difi.move.org.keystore.type=PKCS12
difi.move.feature.enableDPE=false

Valgfri konfigurasjon

Miljø (produksjon eller QA)

Valgfritt

Tilgjengelige miljø:

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
spring.profiles.active Produksjon (production) eller QA (staging). Må spesifiseres som miljøvariabel eller Java-parameter. Kan ikke spesifiseres som del av konfigurasjonsfil. production

Eksempel:

java -jar -Dspring.profiles.active=staging integrasjonspunkt-2.8.3.jar 

Hashicorp Vault

Valgfritt

Hashicorp Vault gjør det mulig å beskytte virksomhetssertifikat, passord og andre hemmeligheter. Dokumentasjon for HashiCorp Vault finnes på https://www.vaultproject.io/.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
vault.uri Sti HashiCorp Vaults grensesnitt (ingen)
vault.token Token for autentisering mot HashiCorp Vaults grensesnitt (integrasjonspunktet støtter bare token-autentisering mot HashiCorp Vault) (ingen)
vault.path Vault-sti til tekstlige hemmeligheter (f.eks. passord) (ingen)
vault.resource-path Vault-sti til binære hemmeligheter (f.eks. keystore med virksomhetssertifikat) (ingen)

Eksempel:

vault.uri=http://localhost:8200
vault.token=s.7NP3IvIjdpHqaInbNQD4NpIY	
vault.path=secret/move
vault.resource-path=secret/resourceleve

For å legge hemmeligheter i HashiCorp Vault kan følgende kommandoer brukes:

vault kv put secret/move difi.move.org.keystore.password=mypassword difi.move.dpo.password=mypassword
$ vault kv put secret/resource keystore="$(base64 keystore.jks)"

Ved bruk av tekstlige hemmeligheter overstyrer disse eventuelle tilsvarende hemmeligheter satt i konfigurasjon. Ved bruk av binære hemmeligheter må disse refereres i konfigurasjon som i eksempelet under:

difi.move.org.keystore.path=vault:keystore

Ekstern database

Valgfritt

Integrasjonspunktet bruker en intern fildatabase (H2) som standard. Denne er mulig å bytte ut med en ekstern database. MySQL, Postgres og MSSQL støttes. Ved bruk av Docker må en slå på ekstern database for å unngå risiko for datatap ved f.eks. omstarter.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.datasource.url Sti til databasen jdbc:h2:file:./integrasjonspunkt
difi.datasource.username Brukernavn for autentisering mot sak-/arkivsystem (autentisering mot sakarkivsystem benyttes av P360) sa
difi.datasource.password Passord for autentisering mot sak-/arkivsystem (autentisering mot sakarkivsystem benyttes av P360) (ingen)

Eksempel (MySQL):

difi.datasource.url=jdbc:mysql://mydatabaseserver/mydatabase?serverTimezone=UTC
difi.datasource.username=myuser
difi.datasource.password=mypassword

Eksempel (Postgres):

difi.datasource.url=jdbc:postgresql://mydatabaseserver:5432/mydatabase
difi.datasource.username=myuser
difi.datasource.password=mypassword

Eksempel (MSSQL):

difi.datasource.url=jdbc:sqlserver://mydatabaseserver:1433;databaseName=mydatabase
difi.datasource.username=myuser
difi.datasource.password=mypassword

Mellomlagring av meldinger til ekstern database

Valgfritt

Integrasjonspunktet mellomlagrer meldinger til fil som standard. Dette er mulig å bytte ut med mellomlagring til database. Ved bruk av Docker må en slå på mellomlagring til database for å unngå risiko for datatap ved f.eks. omstarter.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.nextmove.useDbPersistence Slår på/av mellomlagring av meldinger til database. Meldinger mellomlagres til fil istedenfor dersom denne er slått av. false

Eksempel:

difi.move.nextmove.useDbPersistence=true

Ekstern meldingskø

Valgfritt

Integrasjonspunktet bruker en intern meldingskø (ActiveMQ) som standard. Denne er mulig å bytte ut med en ekstern meldingskø. Bare ActiveMQ støttes. Ved bruk av Docker må en slå på ekstern meldingskø for å unngå risiko for datatap ved f.eks. omstarter.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.activemq.broker-url Sti til ActiveMQ vm://localhost
difi.activemq.user Brukernavn for ActiveMQ (ingen)
difi.activemq.password Passord for ActiveMQ (ingen)

Eksempel:

difi.activemq.broker-url=tcp://localhost:61616
difi.activemq.user=myuser
difi.activemq.password=mypassword

Transportsikring

Valgfritt

Integrasjonspunktet er designet for å kjøre i et lukket miljø som bare gir autoriserte system og brukere tilgang til grensesnittene som tilbys av integrasjonspunktet. Integrasjonspunktets grensesnitt er som standard ikke beskyttet av transportsikring. Det er mulig å slå på støtte for transportsikring.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.ssl.enabled Skrur på/av HTTPS transportsikring for integrasjonspunktets grensesnitt false
difi.ssl.key-store-type Format for keystore (PKCS12 eller JKS) (ingen)
difi.ssl.key-store Sti til keystore (ingen)
difi.ssl.key-store-password Passord for keystore (ingen)
difi.ssl.key-alias Alias (navn) for TLS-sertifikat i keystore (case sensitivt) (ingen)

Eksempel:

difi.ssl.enabled=true
difi.ssl.key-store-type=PKCS12
difi.ssl.key-store=file:c:/integrasjonspunkt/https.p12
difi.ssl.key-store-password=mypassword
difi.ssl.key-alias=myalias

NB!: Dersom en bruker et selvsignert SSL sertifikat må dette legges inn i Java Trust Store (cacerts). I hostfilen til server må en registrere IP-adressen til det som blir hostname til integrasjonspunktet.

HTTP Basic Auth

Valgfritt

Integrasjonspunktet er designet for å kjøre i et lukket miljø som bare gir autoriserte system og brukere tilgang til grensesnittene som tilbys av integrasjonspunktet. Integrasjonspunktets grensesnitt er som standard ikke beskyttet av autentisering. Det er mulig å slå på støtte for autentisering. Det er bare autentiseringsmekanismen HTTP basic auth som støttes.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.security.enable Skrur på/av HTTP basic auth for integrasjonspunktets grensesnitt false
difi.security.user.name Brukernavn for HTTP basic auth (ingen)
difi.security.user.password Passord for HTTP basic auth (ingen)

Eksempel:

difi.security.enable=true
difi.security.user.name=myusername
difi.security.user.password=mypassword

Levetid for meldinger

Valgfritt

Integrasjonspunktet er designet for å tåle at meldingstjenestene som brukes kan ha nedetid og andre driftsproblemer uten at dette skal medføre at levering av meldinger feiler.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.nextmove.default-ttl-hours Tid i timer integrasjonspunktet prøver å levere en utgående melding før denne får status LEVETID_UTLOPT og må sendes på nytt eller håndteres på annet vis av avsender 24

En kan også sette levetid per meldingstype dersom det er ønskelig:

difi.move.dpo.default-ttl-hours # For meldingstypen DPO
difi.move.dpv.default-ttl-hours # For meldingstypen DPV
difi.move.dpi.default-ttl-hours # For meldingstypen DPI
difi.move.fiks.ut.default-ttl-hours # For meldingstypen DPF
difi.move.fiks.io.default-ttl-hours # For meldingstypen DPFIO
difi.move.nextmove.serviceBus.default-ttl-hours # For meldingstypen DPE (einnsyn)

Kapasitet

Valgfritt

Standardoppsettet for integrasjonspunktet har vanligvis god kapasitet. Ved utsending av store volum (fra ~ 50 000 daglige meldinger) kan det være aktuelt å finjustere integrasjonspunktet for å øke kapasiteten:

 • øke samtidigheten for utgående meldinger
 • senke hyppighet for innhenting av meldingsstatuser
 • slå av oppslag i det sentrale folkeregister (DSF) dersom dette ikke trengs
 • øke tilgjengelige ressurser for integrasjonspunktet: minne, disk (IO og kapasitet), CPU og nettverk
Egenskap Beskrivelse   Standardverdi
difi.move.feature.statusQueueIncludes Hvilke meldingstjenester (DPI, DPV, DPF, DPFIO, DPO, DPE) som skal eksponere meldinger til eventuelle Webhook-abonnemenet (ingen)  
difi.move.nextmove.statusPollingCron Hvor ofte en sjekker etter meldingsstatus i DPF, DPI og DPV 0 * * * * *  
difi.move.feature.enableDsfPrintLookup Slår på/av oppslag av postadresse i DSF. Kan slås av dersom en ikke trenger postadresse true  
difi.move.queue.concurrency Samtidighet ved behandling av utgående meldinger 10  

Eksempel:

difi.move.nextmove.statusPollingCron=0 0/10 * * * *
difi.move.feature.enableDsfPrintLookup=false
difi.move.queue.concurrency=20

Webhook-abonnement

Som standard blir ingen meldinger videreformidlet til webhook-abonnement. Dette må konfigureres.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.feature.statusQueueIncludes Hvilke meldingstjenester (DPI, DPV, DPF, DPFIO, DPO, DPE) som skal eksponere meldinger til eventuelle Webhook-abonnemenet (ingen)

Eksempel:

difi.move.feature.statusQueueIncludes=DPI,DPV

Port

Valgfritt

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
server.port Port for integrasjonspunktets grensesnitt 9093

Eksempel:

server.port=80

Støttetjenester

Valgfritt

Integrasjonspunktet tilbyr en del støttetjenester som eksponerer helsestatus, konfigurasjon og annet som standard. Disse kan begrenses eller slås helt av dersom en ønsker dette.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
management.endpoints.web.exposure.include Angir hvilke støttetjenester som skal være tilgjengelige (* for alle eller kommaseparert liste) *
management.endpoint.health.show-details Angir om helseendepunktet skal vise detaljer utover enkel status (always eller never) always

Dersom en skal bruke automatisk oppgradering av integrasjonspunktet krever dette at støttetjenestene info, health og shutdown er tilgjengelig.

Eksempel:

management.endpoints.web.exposure.include=info,health,shutdown
management.endpoint.health.show-details=never

BEST/EDU-grensesnittet (under utfasing)

Valgfritt

Dersom en skal ta i bruk integrasjonspunktet vha. BEST/EDU-grensesnittet (under utfasing) så må dette konfigureres. Dette er bare aktuelt for eldre sak- og arkivsystemer.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.noarkSystem.endpointURL Sti til sak- og arkivsystemets BEST/EDU-grensesnitt (ingen)
difi.move.noarkSystem.type Type sak- og arkivsystem: ePhorte, P360, WebSak eller mail (ingen)
difi.move.noarkSystem.username Brukernavn for autentisering mot sak-/arkivsystem (benyttes av P360) (ingen)
difi.move.noarkSystem.password Passord for autentisering mot sak-/arkivsystem (benyttes av P360) (ingen)
difi.move.noarkSystem.domain Brukerdomene for autentisering mot sak-/arkivsystem (benyttes av P360) (ingen)

For å benytte BEST/EDU kreves det at eFormidlings meldingstjeneste er slått på:

Eksempel:

difi.move.noarkSystem.endpointURL=http://localhost:8088/testExchangeBinding
difi.move.noarkSystem.type=P360
difi.move.noarkSystem.username=myuser
difi.move.noarkSystem.password=mypassword
difi.move.noarkSystem.domain=MYUSERDOMAIN

E-post

Valgfritt

Ved bruk av KS SvarInn så kan integrasjonspunktet håndtere feil ved behandling av innkommende meldinger ved å sende en e-post. Dette fordi det kan oppstå uforutsette problem med konvertering av meldinger mellom KS FIKS og eFormidling.

Ved bruk av BEST/EDU-grensesnittet er det støttet å levere innkommende meldinger på e-post istedenfor en BEST/EDU- integrasjon. Dette kan slås på ved å sette difi.move.noarkSystem.type=mail.

I disse tilfellene er det nødvendig å konfigurere e-post.

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.mail.smtpHost Host navn (ingen)
difi.move.mail.smtpPort Portnummer (ingen)
difi.move.mail.receiverAddress E-postadresse til postmottaket (ingen)
difi.move.mail.senderAddress E-postadresse for avsender (intern e-postadresse) (ingen)
difi.move.mail.enableAuth Slår på/av autentisering mot epost-server false
difi.move.mail.username Brukernavn til autentisering mot epost-server (ingen)
difi.move.mail.password Brukernavn til autentisering mot epost-server (ingen)
difi.move.mail.trust Må settes til ${difi.move.mail.smtpHost} (ingen)

Eksempel:

difi.move.mail.smtpHost=localhost
difi.move.mail.smtpPort=25
difi.move.mail.receiverAddress=postmottak@virksomheten.no
difi.move.mail.senderAddress=integrasjonspunkt@virksomheten.no
difi.move.mail.trust=${difi.move.mail.smtpHost}

Meldingstjenester

Konfigurere eFormidlings meldingstjeneste (DPO)

eFormidlings meldingstjeneste er realisert ved hjelp av Altinn Formidling, og krever bruker for Altinn Formidling.

Før eFormidlings meldingstjeneste kan tas i bruk må Digdir aktivere den sentralt.

Send forespørsel om dette til servicedesk@digdir.no

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.feature.enableDPO Slår på/av støtte for eFormidlings meldingstjeneste false
difi.move.dpo.username Brukernavn for en Altinn Formidling datasystembruker (ingen)
difi.move.dpo.password Passord for en Altinn Formidling datasystembruker (ingen)
difi.move.dpo.message-channel Identifikator for meldingskanal, maks 25 tegn (ingen)
difi.move.dpo.reportees Liste av organisasjonsnummer en skal sende og motta på vegne av (ingen)

Eksempel:

difi.move.feature.enableDPO=true
difi.move.dpo.username=1234
difi.move.dpo.password=mypassword

Konfigurere eInnsyns meldingstjeneste (DPE)

Før eInnsyns meldingstjeneste kan tas i bruk må Digdir aktivere den sentralt.

Send forespørsel om dette til servicedesk@digdir.no

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.feature.enableDPE Slår på/av støtte for eFormidlings meldingstjeneste true
difi.move.nextmove.serviceBus.batchRead Slår på/av ytelsesforbedring (batch read med AMQP) false

Eksempel:

difi.move.feature.enableDPE=true

Konfigurere KS SvarUt og SvarInn (DPF)

KS SvarUt og SvarInn krever hver sin bruker:

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.feature.enableDPF Slår på/av støtte for KS SvarUt og SvarInn false
difi.move.fiks.ut.username Brukernavn for KS SvarUt (avsender) (ingen)
difi.move.fiks.ut.password Passord for KS SvarUt (avsender) (ingen)
difi.move.fiks.ut.konteringsKode Kode som beskriver faktureringskonto for forsendelsen (ingen)
difi.move.fiks.ut.ekskluderesFraPrint Dette dokumentet blir ikke med i utskrift av forsendelsen. Brukes til filer som kun er interessant for digital levering. Ved å oppgi * ekskluderes alle filer bortsett fra PDF fra print. (ingen)
difi.move.fiks.ut.kunDigitalLevering SvarUt leverer kun digitalt, ingen print og postlegging. Hvis dokumentet ikke kan leveres digital blir det ikke levert. (ingen)
difi.move.fiks.ut.paa-vegne-av.<orgnr>.username Brukernavn for KS SvarUt (avsender) for virksomhet gitt organisasjonsnummer (flere virksomheter kan oppgis) (ingen)
difi.move.fiks.ut.paa-vegne-av.<orgnr>.password Passord for KS SvarUt (avsender) for virksomhet gitt organisasjonsnummer (flere virksomheter kan oppgis) (ingen)
difi.move.fiks.inn.username Brukernavn for KS SvarInn (mottakersystem) (ingen)
difi.move.fiks.inn.password Passord for KS SvarInn (mottakersystem) (ingen)
difi.move.fiks.inn.mailOnError Slår på/av utsending av e-post ved feil (krever at e-post er konfigurert) true
difi.move.fiks.inn.fallbackSenderOrgNr Organisasjonsnummer som blir brukt når meldinger fra SvarInn mangler organisasjonsnummer (ved bruk av eDialog) (ingen)
difi.move.fiks.inn.enable Slår på/av støtte for KS SvarInn true
difi.move.fiks.inn.mailSubject Melding hentet fra SvarInn med utilstrekkelig metadata for levering via BestEdu (ingen)
difi.move.fiks.inn.paa-vegne-av.<orgnr>.username Brukernavn for SvarInn (mottakersystem) for virksomhet gitt organisasjonsnummer (flere virksomheter kan oppgis) (ingen)
difi.move.fiks.inn.paa-vegne-av.<orgnr>.password Passord for SvarInn (mottakersystem) for virksomhet gitt organisasjonsnummer (flere virksomheter kan oppgis) (ingen)

Eksempel:

difi.move.feature.enableDPF=true
difi.move.fiks.inn.username=myusername
difi.move.fiks.inn.password=mypassword
difi.move.fiks.ut.username=myusername2
difi.move.fiks.ut.password=mypassword2
difi.move.fiks.inn.mailOnError=false

Eksempel på oppsett for å sende og motta på vegne av to virksomheter:

difi.move.feature.enableDPF=true
difi.move.fiks.ut.paa-vegne-av.991825827.username=myusername
difi.move.fiks.ut.paa-vegne-av.991825827.password=mypassword
difi.move.fiks.inn.paa-vegne-av.991825827.username=myusername2
difi.move.fiks.inn.paa-vegne-av.991825827.password=mypassword2
difi.move.fiks.ut.paa-vegne-av.986252932.username=myusername
difi.move.fiks.ut.paa-vegne-av.986252932.password=mypassword
difi.move.fiks.inn.paa-vegne-av.986252932.username=myusername2
difi.move.fiks.inn.paa-vegne-av.986252932.password=mypassword2

Konfigurere Altinn Digital Post (DPV)

Altinn Digital Post krever bruker:

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.feature.enableDPV Slår på/av støtte for Altinn Digital Post false
difi.move.dpv.username Brukernavn for Altinn tjenesteeier (Mottas på epost til oppgitt kontaktperson) (ingen)
difi.move.dpv.password Passord for overnevnte bruker (Mottas på SMS til oppgitt kontaktperson - TIPS. Kopier og lim) (ingen)
difi.move.dpv.notificationText Standard tekst i epost og mobilvarsel (ikke mulig å skille mellom mobil og epost) $reporteeName$: Du har mottatt en melding fra $reporterName$.
difi.move.dpv.sensitiveNotificationText Standard tekst i epost og mobilvarsel (ikke mulig å skille mellom mobil og epost) for sensitive meldinger $reporteeName$, har mottatt en taushetsbelagt melding fra $reporterName$. For \u00E5 f\u00E5 tilgang til meldingen, er det n\u00F8dvendig at noen i $reporteeName$ har f\u00E5tt tildelt rollen \u00ABTaushetsbelagt post fra det offentlige\u00BB i Altinn. Dersom dere er usikre p\u00E5 om noen har slik tilgang, anbefaler vi sterkt at dette sjekkes. Les mer om \u00E5 gi tilgang til rollen \u00ABTaushetsbelagt post\u00BB p\u00E5 Altinns nettsider.
difi.move.dpv.notifyEmail Slår på/av varsling til e-post som standard true
difi.move.dpv.notifySms Slår på/av varsling til SMS som standard true
difi.move.dpv.allowForwarding Slår på/av støtte for at mottaker kan videresende fra Altinn Digital Post true
difi.move.dpv.enableDueDate Slår på/av visuell svarfrist i Altinn Digital Post for sendte meldinger som standard true
difi.move.dpv.daysToReply Standard antall dager til svarfrist i Altinn Digital Post 7

Eksempel:

difi.move.feature.enableDPV=true
difi.move.dpv.username=myusername
difi.move.dpv.password=mypassword
difi.move.dpv.enableDueDate=false

Konfigurere Digital Post til Innbyggere (DPI)

Før Digital Post til Innbyggere kan tas i bruk må Digdir aktivere den sentralt.

Send forespørsel om dette til servicedesk@digdir.no

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.feature.enableDPI Slår på/av støtte for Digital Post til Innbyggere false
difi.move.dpi.mpcId Kanal for å lese DPI-kvitteringer, bør brukes dersom flere instanser av integrasjonspunktet no.difi.move.integrasjonspunkt
difi.move.dpi.mpcConcurrency Antall kanaler for å lese DPI-kvitteringer 1
difi.move.dpi.mpcIdListe Denne overstyrer kombinasjonen av mpcId + mpcConcurrency dersom den er satt. De kanalene som listes opp her vil bli brukt ved polling av DPI-kvitteringer difi.move.dpi.mpcIdListe[0]=id1
difi.move.dpi.avsenderidentifikatorListe Ved polling av DPI-kvitteringer brukes denne for å indikere at man kun ønsker kvitteringer med gitt avsenderindikator difi.move.dpi.avsenderidentifikatorListe[0]=ai1
difi.move.dpi.pollWithoutAvsenderidentifikator Om det skal polles etter kvitteringer uten bruk av avsenderindikator true
difi.move.dpi.client-type Mulige verdier er: json (Ny DPI), xmlsoap (Gammel DPI) og json+xmlsoap (Ny DPI som også poller etter kvitteringer i gammel løsning). xmlsoap
difi.move.dpi.receipt-type Mulige verdier er: json (Ny DPI), xmlsoap (Gammel DPI). Denne brukes kun i ny DPI, men den må settes til xmlsoap for de som bruker proxy-klienten mot IP, da denne krever kvitteringer på gammelt format. json
difi.move.dpi.krr-print-url URL til metadata for utskriftstjeneste. Mulige verdier er Postens utskriftstjeneste (under utfasing) https://krr.digdir.no/rest/v1/printSertifikat og Skatteetatens utskriftstjeneste (under innfasing og bare tilgjengelig på ny infrastruktur) https://krr.digdir.no/rest/v2/printSertifikat. For testmiljø bruk (frem til 25.04.2023): https://krr-ver1.digdir.no/rest/v2/printSertifikat (etter 25.04.2023) https://test.kontaktregisteret.no/rest/v2/printSertifikat https://krr.digdir.no/rest/v2/printSertifikat

Dersom en skal bruke DPI`s proxy-klientbiblioteket, se gjerne:

Eksempel:

difi.move.feature.enableDPI=true
difi.move.dpi.mpcId=DigdirSinKø

Konfigurere KS FIKS IO

KS FIKS IO krever bruker:

Egenskap Beskrivelse Standardverdi
difi.move.feature.enableDPFIO Slår på/av støtte for KS FIKS IO false
difi.move.fiks.io.konto-id FIKS IO kontoId (ingen)
difi.move.fiks.io.integrasjons-id Id til valgt integrasjon (ingen)
difi.move.fiks.io.integrasjons-passord Passord til valgt integrasjon (ingen)
difi.move.fiks.io.sender-orgnr Statisk avsender-orgnr for mottatte meldinger (ingen)

Eksempel:

difi.move.feature.enableDPFIO=true
difi.move.fiks.io.konto-id=47b0c75b-ddb5-447b-88d2-c4030d183fb3
difi.move.fiks.io.integrasjons-id=54f9d591-5523-447a-b839-eb5a43bb75ca
difi.move.fiks.io.integrasjons-passord=d9efdc55-a3a3-4b66-8b38-c73202655f2f
difi.move.fiks.io.sender-orgnr=910077473

Neste steg