Hjem  >  eFormidling  >  Selvhjelp

Sporing av meldinger

Denne siden har som mål å forklare hvordan en kan spore meldinger.

 1. Sjekke forsendelser - grafisk brukergrensesnitt
  1. Hvordan?
  2. Forklaring til grensesnittet
  3. Fargekoder
  4. Søkefunksjonen
 2. Sjekke forsendelser - API-testverktøy
  1. Før du starter
  2. Hente alle forsendelser
  3. Ikke ennå levert forsendelse
  4. Levert forsendelse
  5. Feilet forsendelse
  6. Flere conversations
 3. Hente forsendelse på messageId
 4. Hente statuser
  1. Hente status med messageId
  2. Hente alle statuser
 5. Innkommende meldinger
 6. Utgående meldinger

Sjekke forsendelser - grafisk brukergrensesnitt

Det er laget et grafisk brukergrensesnitt til integrasjonspunktet (tilgjengelig fra versjon 2.0.7). Tanken bak er at virksomhetene, evt. driftsleverandør, enkelt skal kunne sjekke status på inngående og utgående meldinger fra integrasjonspunktet.

Hvordan?

Om en forsendelse timer ut eller feiler vil avsender bli varslet i løpet av 24 timer. Registrerte varslingspunkt vil få en email som ser slik ut:

Kjære VIRKSOMHETSNAVN

Følgande meldingar i eFormidling har feila.

Tidspunkt for feil: 2020-07-09 09:18:19.323
Tidspunkt opprettet: 2020-07-08 09:18:07.825
Message-ID: 1cbe29fb-20ce-46d2-a774-6707034ba6d9
Conversation-ID: 1cbe29fb-20ce-46d2-a774-6707034ba6d9
Service identifier: DPO
Status: LEVETID_UTLOPT
Process-ID: urn:no:difi:profile:arkivmelding:administrasjon:ver1.0
Sender: Avsenders orgnr
Receiver: Mottakers orgnr

Åpne browser, gå til http://localhost:serverport/conversations. Port 9093 er satt som default, men sjekk med tekniker hvilken serverport som blir brukt. Dette kan eventuelt sjekkes i .properties filen som ligger i integrasjonspunktmappen.

Her vil en få opp alle forsendelser som er sendt til eller fra integrasjonspunktet. Kopier inn Conversation-ID fra emailen og sjekk Reference for å se referansen fra sak/arkivsystemet.

NB! En må kunne nå integrasjonspunktet enten direkte på server eller via URL fra den datamaskinen eller server du benytter.

Forklaring til grensesnittet

 • Id: dette er messageID - se mer info her

 • Title: tittelen på dokumentet som er sendt.

 • Date: tid og dato for forsendelsen.

 • Sender: avsender av forsendelsen.

 • Receiver: mottaker av forsendelsen.

 • Reference: messageReference hentet fra sak/arkiv.

 • Type: hvilken type forsendelse det er. Se terminologi

 • Last status: nåværende status på forsendelsen.

NB! Det blir logget forskjellige statuser avhengig av om en er mottaker eller avsender av en forsendelse. Disse finner du under den aktuelle meldingstjenesten.

Fargekoder

 • RØD = denne forsendelsen har feilet
 • GUL = denne forsendelsen er ikke fullført enda.
 • GRØNN = denne forsendelsen er levert og fullført.

NB! En liten bug gjør at DPV forsendelser ikke får GRØNN farge selv om forsendelsen har status LEVERT. Dette vil bli rette så snart som mulig (versjon 2.0.8) og har kun estetisk betydning. Om DPV forsendelser har status LEVERT er de kommet frem.

Søkefunksjonen

I søkefeltet kan en frisøke etter data som ligg under verdiane nevnt over. I tillegg kan en skille mellom inngående og utgående traffikk, samt søke etter dato.

BildeEks på søk inn her

En kan også søke på flere verdier ved hjelp av logiske operatorer.

 • && betyr ‘og’. Denne returnerer alle forsendelser der begge verdier stemmer.
 • || betyr ‘eller’. Denne returner alle forsendelser der en av verdiene stemmer.

BildeEks på søk med operatorer inn her

Skulle det være ting som er uklart når det kommer til bruk av det grafiske brukergrensesnittet, send gjerne en epost til servicedesk@digdir.no.

Sjekke forsendelser - API-testverktøy

Før du starter

 • Sørg for at du kan nå integrasjonspunktet enten direkte på server eller via URL fra den datamaskinen eller server du benytter.
 • Du må ha en nettleser eller et API-testverktøy (f.e. Postman via GET request) for å spørre mot APIet.
 • Eksempel på forespørsel mot lokalt integrasjonspunkt API http://localhost:9093/api/conversations. En kan også benytte servernavn eller en eksponert url. https://test-ip-leik-meldingsutveksling.dificloud.net/api/messages/in
 • Om du sletter activemq-data mappe eller database-filer som ligger i integrasjonspunktet hovedmappen, vil du ikke finne data. Informasjon og statuser om forsendelser blir lagret der.

Hente alle forsendelser

/api/conversations

Eksempel: localhost:9093/api/conversations

På dette endepunktet kan en se alle innkommende og utgående forsendelser via dette integrasjonspunktet, slik som i det grafiske brukergrensesnittet. Innholdet blir vist på JSON-format og er lett tilgjengelig for maskinlesing.

Hver blokk inneholder én forsendelse (id), og kan fortelle viktige ting som: hvem avsender er, hvem mottaker er, tjeneste/forsendelsesmåte, meldingsId, forsendelsesId, forsendelsestidspunkt, status på forsendelsen.

Det er viktig å forstå at statusene her forteller hvor langt forsendelsen er kommet og om mottaker har mottatt forsendelsen eller forsendelsen har feilet. Dette kan benyttes som et verktøy for å spore forsendelsen om den er kommet frem til mottaker. Se lenken over for å finne en liste over statuser for alle typer tjenester.

Merk: Én conversationId har én eller flere messageId‘er knyttet til samme forsendelse/konversasjon.

Ikke ennå levert forsendelse

Den enkleste måten å sjekke om en forsendelse fortsatt er under sending er å se om finished parameter er satt til false.

Markert på linje 7 og 8 er senderIdentifier og receiverIdentifier som er organisasjonsnummeret til avsender og mottaker hendholdvis. På linje 15 er serviceIdentifier satt til DPO som betyr at denne forsendelsen gikk via DPO. Linje 14 indikerer at direction = INCOMING som betyr at dette er en innkommende forsendelse, på utgående forsendelser vil direction være OUTGOING.

På linje 16 starter messageStatuses som inneholder alle statuser registrert for denne DPO forsendelsen i kontekst av dette integrasjonspunktet (den andre parten i forsendelsen kan ha andre statuser. For denne forsendelsen er statusene OPPRETTET og INNKOMMENDE_MOTTATT registrert hos mottaker som betyr at avsender skal ha fått statuser oppdatert i sitt integrasjonspunkt. Denne forsendelsen er ikke fullført ennå.

Levert forsendelse

Her er en utgående DPO forsendelse indikert ved direction = OUTGOING og serviceIdentifier = DPO. Her ser vi at statusene har blitt oppdatert henholdsvis OPPRETTET , SENDT, MOTTATT og LEVERT. Legg merke til at OPPRETTET og SENDT kommer med ca 1 sekunds mellomrom, men MOTTATT og LEVERT har flere minutter imellom. Dette kan skyldes flere forskjellige ting, f.e. at mottaker sitt integrasjonspunkt er av, eller at sak-arkivsystem ennå ikke har importert forsendelsen, men i dette eksempelet ble de siste to stegene manuelt utført med minutters mellomrom. Status LEVERT indikerer at denne forsendelsen er levert til mottakers sak-arkivsystem.

Feilet forsendelse

Forsendelser kan feile og disse vil få én av følgende statuser: LEVETID_UTLOPT ELLER FEIL.

LEVETID_UTLOPT

LEVETID_UTLOPT er en status som indikerer at forsendelsen har brukt for lang tid, og leveransen har blitt forkastet.

Legg merke til at utløpstid er satt på linje 13 i feltet expiry, og dette tidspunktet kan sammenliknes med tidspunkt for opprettelse av forsendelsen, altså når integrasjonspunktet mottok forsendelsen og status ble satt til OPPRETTET. Her er var forsendelsen i live i 24 timer før den fikk status LEVETID_UTLOPT på linje 30. Hvor lenge en melding skal leve kan overstyres via properties, se lenken over.

FEIL

Forsendelser kan feile av flere forskjellige årsaker og en kort beskrivelse blir ofte gjengitt som en del av statusmeldingen.

Her er et eksempel av en DPO forsendelse som feilet ved utsending og fikk aldri status SENDT. I stedet fikk den status FEIL med en feilmelding som indikerer at integrasjonspunktet ikke klarer å levere forsendelsen til mottaker via DPO og at den blir flyttet til en DLQ.

Flere conversations

Eksempel på hvordan et oppslag kan se ut med flere conversations delt opp i hver sin blokk med informasjon og statuser.

Hente forsendelse på messageId

/api/conversations/messageId/{messageId}

Eksempel: localhost:9093/api/conversations/messageId/91676206-2452-408b-994d-588466f17b81

Det er mulig å slå opp én spesifikk conversation ved å bruke messageId som parameter i URL’en. Denne finner du på tredje linje i alle conversations, eventuelt ved å slå opp /api/conversations.

Legg merke til at messageId på linje 4 er brukt som parameter i URL’en og at en med den kan hente hele conversation for gitt messageId. Denne forsendelsen er en opplasting til eInnsyn indikert av linje 12 og 13 ved direction = OUTGOING og serviceIdentifier = DPE. Status indikerer at meldingen har kun blitt sendt, men mottaker har ikke svart enda. Det kan være fordi meldingen ikke er hentet ned fra servicebus og dermed ikke prosessert av mottakende integrasjonspunkt sentralt i eInnsyn.

Både senderIdentifier og receiverIdentifier er satt til samme organisasjon, det er tilfeldigvis fordiDigitaliseringsdirektoratet er databehandler for journalposter som lastes opp på www.einnsyn.no . Det er også fullt mulig å sende DPO-meldinger til seg selv.

Hente statuser

/api/statuses

/api/statuses/{messageId}

Eksempel: localhost:9093/api/statuses og localhost:9093/api/statuses/bf7df551-c811-4822-bccb-c88885a666e8

Dette API-kallet viser statuser og tilhørende conversationId og messageId. En kan se hvilke statuser som henger sammen ved å se nummeret indikert av convId feltet.

Hente status med messageId

Legg merke til at dette oppslaget på en gitt messageId har statusene OPPRETTET, INNKOMMENDE_MOTTATT og LEVETID_UTLOPT. Alle har lik conversationId og convId som indikerer at de henger sammen i en forsendelse. Pagable viser hvor mange elementer og sider som er i dette søketreffet.

Hente alle statuser

Dette oppslaget lister ut alle registrerte statuser på alle forsendelser via dette integrasjonspunktet. Her er ikke nødvendigvis alle statuser i samme forsendelse i rekkefølge, det kan være andre som har blitt registrert før neste status kommer. Bildet viser tre statuser med convId = 2 før to statuser fra en annen forsendelse med convId = 9 før forsendelsen med convId = 2 får status LEVERT.

Innkommende meldinger

/api/messages/in

/api/messages/in/peek

/api/messages/in/pop/{messageId}

/api/messages/in/{messageId} (DELETE-request)

Kommer

Utgående meldinger

/api/messages/out

/api/messages/out/{messageId}

Kommer