Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Standard Business Document (SBD)

eFormidling inkluderer ett standard business document (SBD) som del av alle meldinger. SBD består av en header (SBDH) og en forretningsmelding. SBDH inneholder informasjon for identifisering, adressering og ruting av meldingen. Forretningsmeldingen inneholder ytterligere informasjon avhengig av hvilke dokumenttype som sendes. Hver av dokumenttypene i eFormidling har en tilhørende forretningsmelding. Se gjerne dokumenttypene i eFormidling på:

Se gjerne mer om SBD på:

Eksempel

eFormidling benytter en JSON-variant av SBD. Se eksempelet under:

{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "sender": [ {
      "identifier": {
        "authority": "iso6523-actorid-upis",
        "value": "<avsenderidentifikator>"
      }
    }],
    "receiver": [{
      "identifier": {
        "authority": "iso6523-actorid-upis",
        "value": "<mottakeridentifikator>"
      }
    }],
    "documentIdentification": {
      "standard": "<dokumenttype>",
      "typeVersion": "1.0",
      "instanceIdentifier": "<meldingsidentifikator>",
      "type": "<forretningsmeldingnavn>"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [
        {
          "type": "ConversationId",
          "instanceIdentifier": "<konversasjonsIdentifikator>",
          "identifier": "<prosessidentifikator>",
          "scopeInformation": [
            {
              "expectedResponseDateTime": "<leveringsfrist>"
            }
          ]
        },
        {
          "type": "SenderRef",
          "identifier": "<UUID>"
        },
        {
          "type": "ReceiverRef",
          "identfier": "<UUID>"
        }
      ]
    }
  },
  "<forretningsmeldingnavn>": {}
}

Standard Business Document Header

Innholdet i SBDH er beskrevet under.

sender.identifier.value (frivillig)

Avsenderidentifikator.

For virksomheter benyttes ISO6523. Det er bare Norske organisasjonsnumer som støttes (International Code Designator (ICD) 0192). Identifkatorer for norske virksomheter er på formen 0192:<organisasjonsnummer>.

Ved sending på vegne av en annen virksomhet oppgis den andre virksomhetens organisasjonsnummer istedet for virksomheten som kjører integrasjonspunktet. For bakoverkompatibilitet støttes syntaksen 0192:<orgnr>:<paa-vegne-av-orgnr> fortsatt, selv om den ikke anbefales.

Lovlige verdier ISO6523
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.org.number

receiver.identifier.value (påkrevd)

Mottakeridentifikator.

For virksomheter benyttes ISO6523. Det er bare Norske organisasjonsnumer som støttes (International Code Designator (ICD) 0192). Identifkatorer for norske virksomheter er på formen 0192:<organisasjonsnummer>.

For innbyggere brukes fødselsnummer.

For FIKS IO-mottaker brukes FIKS IO-kontonummer.

Lovlige verdier ISO6523, fødselsnummer eller FIKS IO-kontonummer
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

documentIdentification.instanceIdentifier (frivillig)

Meldingsidentifikator Unik identifikator for meldingen, og brukes til å referere meldinger i grensesnittene. Mapper til documentIdentification.instanceIdentifier i SBD. Denne “erstatter” den gamle ConversationId for meldinger, se info under.

Lovlige verdier UUID
Standard verdi Genereres dersom utelatt
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

businessScope.scope[type=ConversationId].instanceIdentifier

Konversasjonsidentifikator

Unik identifikator for konversasjonen, knytter meldinger og tilhørende kvitteringer sammen. Mapper til businessScope.instanceIdentifier.

Lovlige verdier UUID
Standard verdi Genereres dersom utelatt
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

documentIdentification.standard (påkrevd)

Dokumenttypen som sendes. Merk at hvilke dokumenttyper en mottaker støtter en gitt prosess med kan variere fra mottaker til mottaker. Denne informasjonen kan finnes i forkant av sending ved å gjøre et kapabilitetsoppslag for mottakeren.

Lovlige verdier URI for en av dokumenttypene som støttes av eFormidling
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

documentIdentification.type (påkrevd)

Forretningsmeldingsnavn. Navn for rotelementet i forretningsmeldingen.

Lovlige verdier Skal samsvare med siste ledd av dokumenttypens URI
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

businessScope.scope[type=ConversationId].identifier (påkrevd)

Prosessen meldingen sendes som del av. Merk at hvilke prosesser en mottaker støtter en gitt prosess med kan variere fra mottaker til mottaker. Denne informasjonen kan finnes i forkant av sending ved å gjøre et kapabilitetsoppslag for mottakeren.

Lovlige verdier URI for en av prosessene som støttes av eFormidling
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

businessScope.scope[type=ConversationId].scopeInformation[].expectedResponseDateTime (frivillig)

Leveringsfrist. Dersom leveringskvittering ikke er mottatt fra mottaker innen leveringsfristen får meldingen feil-statusen LEVETID_UTLOPT. Ved midlertidig feilsituasjoner (for eksempel nettverksproblemer) vil meldinger bli forsøkt sendt på nytt med gradvis større pause mellom forsøka heilt til leveringsfristen har løpt ut. Av historiske årsaker er denne satt høgt, men det anbefales å vurdere nøye brukers behov for rask tilbakemelding opp mot fire-and-forget-strategien et helt døgn utgjør.

Lovlige verdier ISO 8601 datorepresentasjon
Standard verdi 24 timer frem i tid
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.nextmove.default-ttl-hours

businessScope.scope[type=SenderRef].identifier (frivillig)

Avsenders referanse.

Lovlige verdier UUID (fritekst støttes inntil videre for bakoverkompatibilitet)
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

businessScope.scope[type=ReceiverRef].identifier (frivillig)

Mottakers referanse.

Lovlige verdier UUID (fritekst støttes inntil videre for bakoverkompatibilitet)
Standard verdi Ingen
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

Forretningsmelding

Forretningsmeldingen inneholder ekstra adresseringsinformasjon og instruksjoner avhengig av dokumenttypen.

SBD (inkludert forretningsmeldingen) krypteres ikke slik at den kan brukes til ruting og beslutningsgrunnlag ved behandling av meldingen frem til mottak.

Hver dokumenttype har sin egen forretningsmelding. Se den enkelte dokumenttypen for detaljer: