Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling

Meldingsstatus API

Denne siden beskriver meldingsstatus API og bruksmønstre for dette.

eFormidling benytter meldingsstatuser for å understøtte feilsøking, varsling av feil og statistikk. Dette har tidligere blitt levert sammen med logg, men for å sikre pålitelig overlevering av meldingsstatuser etableres det nå et API for å ta imot disse.

Integrasjonspunktet bruker meldingsstatustjenesten under panseret. Det er vanligvis ikke nødvendig å integrere direkte mot meldingsstatustjenesten, men i noen sjeldne tilfeller ønsker en virksomhet å kommunisere med virksomheter på eFormidling uten selv å kjøre et integrasjonspunkt.

graph LR I1("Integrasjonspunkt 1") I2("Integrasjonspunkt 2") I3("Integrasjonspunkt N") M("Meldingsstatustjenesten") S("Statistikk") F("Feilsøking") V("Varsling") I1 --> M I2 --> M I3 --> M M --> S M --> F M --> V

Eksempel på statusmelding:

{
  "conversation_id": "3233d263-30d0-4cd4-9e38-ff62a978d58e",
  "receiver_org_number": "991825827",
  "@timestamp": "2022-08-10T00:11:27.246Z",
  "service_identifier": "DPE",
  "sender": "0192:971203420",
  "status": "LEVERT",
  "orgnr": "971203420",
  "receiver": "0192:991825827",
  "message_id": "65f237bc-7d64-45cb-8f4d-3d81345b4668",
  "process_identifier": "urn:no:difi:profile:einnsyn:journalpost:ver1.0",
  "sender_org_number": "971203420",
  "document_identifier": "urn:no:difi:einnsyn:xsd::publisering"
}

Statusmeldinger leveres over HTTP eller RSocket med OAuth JWT fra Maskinporten.

 • HTTP: POST https://qa-meldingsutveksling.difi.no/logging/api/status
 • RSocket: qa-meldingsutveksling.difi.no:7070

Meldingsstatus API bruker OAuth2 for autorisasjon og forventer selvforsynte JWT fra Maskinporten. JWT-forespørsler til Maskinporten er forventet å inneholde x5c for det norske virksomhetssertifikatet (SEIDv1 or SEIDv2) JWT-forespørselen ble signert med.

eFormidling oppretter OAuth-klienter i Maskinporten som del av onboarding-prosessen:

 • Klient-IDen er MOVE_IP_<orgnummer>
 • En eller flere av følgende scope blir tildelt klienten:
  • move/dpo.read (eFormidlings meldingstjeneste)
  • move/dpe.read</code> (eInnsyns meldingstjeneste)
  • move/dpi.read</code> (Digital Post til Innbyggere)
  • move/dpf.read</code> (KS SvarUt og SvarInn)
  • move/dpv.read</code> (Altinn Digital Post)