Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Eksempel

Eksempel på FIKS IO-meldingsutveksling

Denne siden viser et eksempel på FIKS IO-meldingsutveksling. Mottaker i eksempelet er en FIKS IO-konto med id fe3070c9-6fc9-4342-becb-cc56f1bc11d3. Avsender og mottaker har avtalt seg imellom at de skal bruke FIKS IO-meldingsutveksling til å kommunisere. De har videre avtalt å bruke FIKS IO-protokollen no.dibk.arkivlett.byggesak.v1. Avsender må bygge og sende meldinger med innhold som definert for denne protokollen.

 1. Sende meldinger
  1. Opprett standard business document (SBD) for meldingen
  2. Legg ved filen message.json
  3. Send meldingen fra integrasjonspunktet
  4. Følg med på status for meldingen
 2. Motta meldinger
  1. Sjekk innkommende meldinger
  2. Last ned melding
  3. Slett melding
 3. Neste steg

Sende meldinger

Opprett standard business document (SBD) for meldingen

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out \
-H 'Content-Type: application/json' -d \
'{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "receiver": [{
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "fe3070c9-6fc9-4342-becb-cc56f1bc11d3"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "no.dibk.arkivlett.byggesak.hentbyggesaker.v1",
      "type": "fiksio",
      "typeVersion": "2.0"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [{
          "identifier": "no.dibk.arkivlett.byggesak.hentbyggesaker.v1",
          "type": "ConversationId"
        }
      ]
    }
  },
  "fiksio": {}
}'

Legg ved filen message.json

curl -XPUT http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83 \
-H 'Content-Type: application/json' -H 'Content-Disposition: attachment; name=Message; filename=message.json' -d \
'{
  "matrikkelnummer": {
    "kommunenummer": "3817",
    "gaardsnummer": "49",
    "bruksnummer": "130",
    "festenummer": "0",
    "seksjonsnummer": "0"
  }
}'

Send meldingen fra integrasjonspunktet

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Følg med på status for meldingen

curl http://localhost:9093/api/statuses/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Motta meldinger

Sjekk innkommende meldinger

curl http://localhost:9093/api/messages/in/peek?process=no.dibk.arkivlett.byggesak.hentbyggesaker.v1

Last ned melding

curl http://localhost:9093/api/messages/in/pop/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Slett melding

curl -XDELETE http://localhost:9093/api/messages/in/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Neste steg