Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Eksempel

Eksempel på journalpost til eInnsyn

Denne siden viser et eksempel på journalpost til eInnsyn.

 1. Sende meldinger
  1. Opprett standard business document (SBD) for meldingen
  2. Legg ved filen journalpost.json
  3. Send meldingen fra integrasjonspunktet
  4. Følg med på status for meldingen
  5. Motta og slett kvittering
 2. Neste steg

Sende meldinger

Opprett standard business document (SBD) for meldingen

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out \
-H 'Content-Type: application/json' -d \
'{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "receiver": [{
        "identifier": {
          "value": "0192:991825827",
          "authority": "iso6523-actorid-upis"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:no:difi:einnsyn:xsd::publisering",
      "typeVersion": "1.0",
      "type": "publisering"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [{
          "type": "ConversationId",
          "identifier": "urn:no:difi:profile:einnsyn:journalpost:ver1.0"
        }
      ]
    }
  },
  "publisering": {
    "orgnr": "986252932",
  }
}'

Legg ved filen journalpost.json

curl -XPUT http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Content-Disposition: attachment; name=Journalpost; filename=journalpost.json' -d \
'{
  "@context": {
    "arkivstruktur": "http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivstruktur/",
    "@base": "http://data.einnsyn.no/noark5/",
    "xsd": "http://www.w3.org/2001/XMLSchema#",
    "arkivstruktur:tilknyttetRegistreringSom": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:offentligTittel_LIST": {
      "@container": "@list"
    },
    "arkivstruktur:tittel_LIST": {
      "@container": "@list"
    },
    "arkivstruktur:soekbar": {
      "@type": "xsd:boolean"
    },
    "arkivstruktur:parent": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:versjonsnummer": {
      "@type": "xsd:integer"
    },
    "arkivstruktur:versjonsformat": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:dokumentnummer": {
      "@type": "xsd:integer"
    },
    "arkivstruktur:dokumentobjekt": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:dokumentstatus": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:opprettetDato": {
      "@type": "xsd:dateTime"
    },
    "arkivstruktur:tilknyttetDato": {
      "@type": "xsd:dateTime"
    },
    "arkivstruktur:korrespondansepartNavn_LIST": {
      "@container": "@list"
    },
    "arkivstruktur:korrespondanseparttype": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:saksaar": {
      "@type": "xsd:integer"
    },
    "arkivstruktur:saksdato": {
      "@type": "xsd:date"
    },
    "arkivstruktur:saksansvarlig_LIST": {
      "@container": "@list"
    },
    "arkivstruktur:sakssekvensnummer": {
      "@type": "xsd:integer"
    },
    "arkivstruktur:saksstatus": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:dokumentbeskrivelse": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:dokumentetsDato": {
      "@type": "xsd:date"
    },
    "arkivstruktur:journalaar:": {
      "@type": "xsd:integer"
    },
    "arkivstruktur:journaldato": {
      "@type": "xsd:date"
    },
    "arkivstruktur:journalpostnummer:": {
      "@type": "xsd:integer"
    },
    "arkivstruktur:journalposttype": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:journalstatus:": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:journalsekvensnummer:": {
      "@type": "xsd:integer"
    },
    "arkivstruktur:korrespondansepart": {
      "@type": "@id"
    },
    "arkivstruktur:variantformat": {
      "@type": "@id"
    }
  },
  "@graph": [{
      "@id": "474b3d2c-5894-486a-92f1-f4f66514901e",
      "@type": "arkivstruktur:Dokumentobjekt",
      "arkivstruktur:format": "PDF",
      "arkivstruktur:formatDetaljer": "Arkivformat",
      "arkivstruktur:referanseDokumentfil": "dokumenter\\52588bec-3760-4e30-8d7b-0560fd79d1e6\\991381_1_1.PDF",
      "arkivstruktur:variantformat": "arkivstruktur:arkivformat",
      "arkivstruktur:versjonsnummer": 1
    }, {
      "@id": "52588bec-3760-4e30-8d7b-0560fd79d1e6",
      "@type": "arkivstruktur:Dokumentbeskrivelse",
      "arkivstruktur:dokumentnummer": 2,
      "arkivstruktur:dokumentobjekt": "474b3d2c-5894-486a-92f1-f4f66514901e",
      "arkivstruktur:dokumentstatus": "arkivstruktur:dokumentetErFerdigstilt",
      "arkivstruktur:dokumenttype": "Inngående eksternt produsert",
      "arkivstruktur:opprettetAv": "Administrator",
      "arkivstruktur:opprettetDato": "2016-03-04T18:28:45",
      "arkivstruktur:systemID": "9f58bae3-afd7-4f5f-b22d-9d1890da6267",
      "arkivstruktur:tilknyttetAv": "360 Administrator",
      "arkivstruktur:tilknyttetDato": "2016-03-04T09:00:00",
      "arkivstruktur:tilknyttetRegistreringSom": "arkivstruktur:vedlegg",
      "arkivstruktur:tittel": "Vedlegg.pdf",
      "arkivstruktur:tittel_LIST": [
        "Vedlegg.pdf"
      ],
      "arkivstruktur:tittel_SENSITIV": "Vedlegg.pdf"
    }, {
      "@id": "5a3c3800-d10a-4e42-97ac-41338f7f971b",
      "@type": "arkivstruktur:Korrespondansepart",
      "arkivstruktur:korrespondansepartNavn": "Digdir",
      "arkivstruktur:korrespondansepartNavn_LIST": [
        "Digdir"
      ],
      "arkivstruktur:korrespondansepartNavn_SENSITIV": "Digdir",
      "arkivstruktur:korrespondanseparttype": "arkivstruktur:mottaker"
    }, {
      "@id": "bb802b0e-2cd6-411c-b2f2-11ce4a8fb537",
      "@type": "arkivstruktur:Saksmappe",
      "arkivstruktur:administrativEnhet": "FSU",
      "arkivstruktur:mappeID": "16/00011",
      "arkivstruktur:offentligTittel": "Søknad om ny parykk",
      "arkivstruktur:offentligTittel_LIST": [
        "Søknad om ny parykk"
      ],
      "arkivstruktur:offentligTittel_SENSITIV": "Søknad om ny parykk",
      "arkivstruktur:saksaar": "2020",
      "arkivstruktur:saksansvarlig": "Meg",
      "arkivstruktur:saksansvarlig_LIST": [
        "Meg"
      ],
      "arkivstruktur:saksansvarlig_SENSITIV": "Meg",
      "arkivstruktur:saksdato": "2020-08-06",
      "arkivstruktur:sakssekvensnummer": "24",
      "arkivstruktur:saksstatus": "arkivstruktur:saksstatus_avsluttet",
      "arkivstruktur:systemID": "bb802b0e-2cd6-411c-b2f2-11ce4a8fb537",
      "arkivstruktur:tittel": "Søknad om ny parykk",
      "arkivstruktur:tittel_LIST": [
        "Søknad om ny parykk"
      ],
      "arkivstruktur:tittel_SENSITIV": "Søknad om ny parykk"
    }, {
      "@id": "bc7d4f0f-00d9-44ee-8fbd-7980f2d582a8",
      "@type": "arkivstruktur:Journalpost",
      "arkivstruktur:dokumentbeskrivelse": [
        "52588bec-3760-4e30-8d7b-0560fd79d1e6"
      ],
      "arkivstruktur:dokumentetsDato": "2016-03-04",
      "arkivstruktur:journalaar": 2016,
      "arkivstruktur:journaldato": "2016-03-04",
      "arkivstruktur:journalpostnummer": 1,
      "arkivstruktur:journalposttype": "arkivstruktur:inngåendeDokument",
      "arkivstruktur:journalsekvensnummer": 25,
      "arkivstruktur:journalstatus": "arkivstruktur:arkivert",
      "arkivstruktur:korrespondansepart": [
        "5a3c3800-d10a-4e42-97ac-41338f7f971b"
      ],
      "arkivstruktur:offentligTittel": "Søknad om ny parykk",
      "arkivstruktur:offentligTittel_LIST": [
        "Søknad om ny parykk"
      ],
      "arkivstruktur:offentligTittel_SENSITIV": "Søknad om ny parykk",
      "arkivstruktur:parent": {
        "@id": "bb802b0e-2cd6-411c-b2f2-11ce4a8fb537"
      },
      "arkivstruktur:registreringsID": "16/00011-1",
      "arkivstruktur:systemID": "bc7d4f0f-00d9-44ee-8fbd-7980f2d582a8",
      "arkivstruktur:tittel": "Søknad om ny parykk",
      "arkivstruktur:tittel_LIST": [
        "Søknad om ny parykk"
      ],
      "arkivstruktur:tittel_SENSITIV": "Søknad om ny parykk"
    }
  ]
}'

Send meldingen fra integrasjonspunktet

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Følg med på status for meldingen

curl http://localhost:9093/api/statuses/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Motta og slett kvittering

curl http://localhost:9093/api/messages/in/peek?process=urn:no:difi:profile:einnsyn:response:ver1.0
curl -XDELETE 'http://localhost:9093/api/messages/in/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Neste steg