Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Meldingstjenester

eInnsyns meldingstjeneste

eFormidling støtter følgende prosesser og dokumenttyper med eInnsyns meldingstjeneste (DPE).

Mottakere støtter en eller flere av følgende prosesser:

Prosess Dokumenttype Eksempel
Innsynskrav fra eInnsyn Innsynskrav Eksempel
Journalpost til eInnsyn Publisering Eksempel
Møte til eInnsyn Publisering Eksempel

Avsendere støtter prosessen:

Prosess Dokumenttype Eksempel
urn:no:difi:profile:einnsyn:response:ver1.0 eInnsyn-kvittering
Status
Se eksemplene over

Ved bruk av eInnsyns meldingstjeneste opptrer en virksomhet vanligvis både som avsender og mottaker.

Om eInnsyns meldingstjeneste er en del av en mottakers kapabiliteter eller ikke avhenger av flere faktorer slik som beskrevet for den enkelte prosess.

eInnsyns meldingstjeneste er realisert med Azure Service Bus, som brukes som transport.

For å bruke eInnsyns meldingstjeneste må integrasjonspunktet konfigureres med nødvendige tilganger til APIet eInnsyns meldingstjeneste tilbyr.

Integrasjonspunktet pakker meldingene og sender disse uforandret gjennom APIet eInnsyns meldingstjeneste tilbyr. Se dokumenttypene for detaljer.

eInnsyn sender tilbake en eInnsyn-kvittering etter publisering av journalpost og møte.

I tillegg sender mottakers integrasjonspunkt meldingsstatuser (mottatt og levert) tilbake til avsender.

Flytskisse for innsynskrav:

graph LR A("fa:fa-user Innbygger") --> |Sende innsynskrav| B("fa:fa-server eInnsyn.no") B --> |Innsynskrav| C("fa:fa-server" eInnsyns
integrasjonspunkt) C --> |Innsynskrav| D("fa:fa-server eInnsyns
meldingstjeneste") D --> |Innsynskrav| E("fa:fa-server Mottakers
integrasjonspunkt") E --> |Innsynskrav| F["fa:fa-server Mottakers
fagsystem"] C --> |Status: Mottatt| B D --> |Status: Mottatt| C E --> |Status: Mottatt| D C --> |Status: Levert| B D --> |Status: Levert| C E --> |Status: Levert| D

Flytskisse for publisering:

graph LR A("fa:fa-user Saksbehandler") --> |Fylle inn| B("fa:fa-server Avsenders
fagsystem") B --> |Publisering| C("fa:fa-server" Avsenders
integrasjonspunkt) C --> |Publisering| D("fa:fa-server eInnsyns
meldingstjeneste") D --> |Publisering| E("fa:fa-server eInnsyns
integrasjonspunkt") E --> |Journalpost| F["fa:fa-server eInnsyn.no"] C --> |Status: Mottatt| B D --> |Status: Mottatt| C E --> |Status: Mottatt| D C --> |Status: Levert| B D --> |Status: Levert| C E --> |Status: Levert| D C --> |eInnsyn-kvittering| B D --> |eInnsyn-kvittering| C E --> |eInnsyn-kvittering| D F --> |eInnsyn-kvittering| E

Meldingsstatuser

Meldingsstatuser for meldinger sendt med eInnsyns meldingstjeneste:

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunktet mottar BEST/EDU- eller eFormidling 2.0-melding fra sak-arkivsystem og oppretter en DPE-melding.
SENDT Integrasjonspunkt har sendt forsendelsen til meldingsformidler.
MOTTATT Avsender mottar bekreftelse på at mottakende integrasjonspunkt har mottatt meldingen.
LEVERT Forsendelsen (innsynskrav) er sendt på e-post til mottakers postmottak.

Meldingsstatuser for meldinger mottatt med eInnsyns meldingstjeneste:

Status Kommentar
OPPRETTET Integrasjonspunkt laster fra meldingsformidler ned og oppretter meldingen hos seg.
INNKOMMENDE_MOTTATT Integrasjonspunkt hos mottaker har mottatt melding.
INNKOMMENDE_LEVERT Har generert to mottakskvitteringer og disse blir sendt til avsender.

Neste steg