Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Dokumenttype: Status

Dokumenttypen status består av et standard business document (SBD).

Dokumenttypen har identifikatoren urn:no:difi:eformidling:xsd::status.

Dokumenttypen er en intern kvittering som brukes i eFormidlings meldingstjeneste og eInnsyns meldingstjeneste. Meldinger med denne dokumenttypen produseres av integrasjonspunktet for å signalisere en status tilbake til avsender. Dersom en velger å integrere mot eFormidling uten integrasjonspunkt må integrasjonen sende disse statusmeldingene selv.

Ved bruk av eFormidlings meldingstjeneste sendes dokumenttypen med prosessen urn:no:difi:profile:arkivmelding:response:ver1.0.

Ved bruk av eInnsyns meldingstjeneste sendes dokumenttypen med prosessen urn:no:difi:profile:einnsyn:response:ver1.0.

  1. Standard business document
    1. Forretningsmeldingen
  2. Neste steg

Standard business document

Alle dokumenttyper i eFormidling følger standarden SBD for adresseringsinformasjon. SBD består av en header (SBDH) og en forretningsmelding som brukes for dokumenttype-spesifikk adresseringsinformasjon.

eFormidlings bruk av standarden SBD er beskrevet på Standard business document.

Dokumenttypen status adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til mottakers organisasjonsnummer.

Forretningsmeldingen

Forretningsmeldingen status er beskrevet under.

status.status (påkrevd)

Beskriver hva som er resultatet av meldingen kvitteringen gjelder.

Lovlige verdier MOTTATT, LEVERT
Standard verdi (ingen)
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

Neste steg