Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Eksempel

Eksempel på saksbehandling

Denne siden viser et eksempel på meldingsutveksling i forbindelse med saksbehandling. Mottaker i eksempelet er Direktoratet for Forvaltning og Økonomistyring (DFØ) med organisasjonsnummer 986 252 932.

 1. Sende meldinger
  1. Opprett standard business document (SBD) for meldingen
  2. Legg ved filen arkivmelding.xml
  3. Legg ved filen my.pdf
  4. Send meldingen fra integrasjonspunktet
  5. Følg med på status for meldingen
  6. Motta og slett kvittering
 2. Motta meldinger
  1. Sjekk innkommende meldinger
  2. Last ned melding
  3. Slett melding
  4. Send kvittering
 3. Neste steg

Sende meldinger

Opprett standard business document (SBD) for meldingen

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out \
-H 'Content-Type: application/json' -d \
'{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "receiver": [{
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:986252932"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding",
      "type": "arkivmelding",
      "typeVersion": "2.0"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [{
          "identifier": "urn:no:difi:profile:arkivmelding:administrasjon:ver1.0",
          "type": "ConversationId"
        }
      ]
    }
  },
  "arkivmelding": {}
}'

Legg ved filen arkivmelding.xml

curl -XPUT http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83 \
-H 'Content-Type: application/json' \
-H 'Content-Disposition: attachment; name=Arkivmelding; filename=arkivmelding.xml' -d \
'<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<arkivmelding xmlns="http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivmelding" 
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" 
  xsi:schemaLocation="http://www.arkivverket.no/standarder/noark5/arkivmelding arkivmelding.xsd">
  <system>SaMock</system>
  <meldingId>3380ed76-5d4c-43e7-aa70-8ed8d97e4835</meldingId>
  <tidspunkt>2017-05-23T12:46:00</tidspunkt>
  <antallFiler>1</antallFiler>
  
  <mappe xsi:type="saksmappe">
    <systemID>43fbe161-7aac-4c9f-a888-d8167aab4144</systemID>
    <tittel>En tittel</tittel>
    <opprettetDato>2017-06-01T10:10:12.000+01:00</opprettetDato>
    <opprettetAv/>
    <klassifikasjon>
      <referanseKlassifikasjonssystem>Funksjoner</referanseKlassifikasjonssystem>
      <klasseID>KlasseId</klasseID>
      <tittel>En tittel</tittel>
      <opprettetDato>2017-05-23T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
      <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
    </klassifikasjon>
    <klassifikasjon>
      <referanseKlassifikasjonssystem>Objekter</referanseKlassifikasjonssystem>
      <klasseID>20500</klasseID>
      <tittel>En tittel</tittel>
      <opprettetDato>2017-05-23T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
      <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
    </klassifikasjon>
    <basisregistrering xsi:type="journalpost">
      <systemID>430a6710-a3d4-4863-8bd0-5eb1021bee45</systemID> 
      <opprettetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
      <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
      <arkivertDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</arkivertDato>
      <arkivertAv>SaMock</arkivertAv>
      <referanseForelderMappe>43fbe161-7aac-4c9f-a888-d8167aab4144</referanseForelderMappe>
      <dokumentbeskrivelse>
        <systemID>3e518e5b-a361-42c7-8668-bcbb9eecf18d</systemID>
        <dokumenttype>Bestilling</dokumenttype>
        <dokumentstatus>Dokumentet er ferdigstilt</dokumentstatus>
        <tittel>Eksempeldokument</tittel>
        <opprettetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
        <opprettetAv>SaMock</opprettetAv>
        <tilknyttetRegistreringSom>Hoveddokument</tilknyttetRegistreringSom>
        <dokumentnummer>1</dokumentnummer>
        <tilknyttetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</tilknyttetDato>
        <tilknyttetAv>SaMock</tilknyttetAv>
        <dokumentobjekt>
          <versjonsnummer>1</versjonsnummer>
          <variantformat>Produksjonsformat</variantformat>
          <opprettetDato>2012-02-17T21:56:12.000+01:00</opprettetDato>
          <opprettetAv>Landlord</opprettetAv>
          <referanseDokumentfil>my.pdf</referanseDokumentfil>
        </dokumentobjekt>
      </dokumentbeskrivelse>
      <tittel>En tittel</tittel>
      <offentligTittel>En offentlig tittel</offentligTittel>
      
      <virksomhetsspesifikkeMetadata>
        <forvaltningsnummer>20050</forvaltningsnummer>
        <objektnavn>Objektnavn</objektnavn>
        <eiendom>200501</eiendom>
        <bygning>2005001</bygning>
        <bestillingtype>Materiell, elektro</bestillingtype>
        <rammeavtale>K-123123-asd</rammeavtale>
      </virksomhetsspesifikkeMetadata>
      
      <journalposttype>Utgående dokument</journalposttype>
      <journalstatus>Journalført</journalstatus>
      <journaldato>2017-05-23</journaldato>
      <korrespondansepart>
        <korrespondanseparttype>Mottaker</korrespondanseparttype>
        <korrespondansepartNavn>Mottakers navn</korrespondansepartNavn>
      </korrespondansepart>    
    </basisregistrering>
    <saksdato>2017-06-01</saksdato>
    <administrativEnhet>Admenhet</administrativEnhet>
    <saksansvarlig>Saksansvarlig</saksansvarlig>
    <saksstatus>Avsluttet</saksstatus>
  </mappe>
</arkivmelding>'

Legg ved filen my.pdf

curl -XPUT http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83 \
-H 'Content-Type: application/octet-stream' -H 'Content-Disposition: attachment; name=My PDF; filename=my.pdf' \
--data-binary @my.pdf

NB! Viktig at en laster opp arkivmeldingen før en laster opp vedlegg.

Send meldingen fra integrasjonspunktet

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Følg med på status for meldingen

curl http://localhost:9093/api/statuses/93f530e3-0d4f-4273-94cd-e0d64019ea83

Motta og slett kvittering

curl http://localhost:9093/api/messages/in/peek?process=urn:no:difi:profile:arkivmelding:response:ver1.0
curl -XDELETE 'http://localhost:9093/api/messages/in/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Motta meldinger

Sjekk innkommende meldinger

curl http://localhost:9093/api/messages/in/peek?process=urn:no:difi:profile:arkivmelding:administrasjon:ver1.0

Last ned melding

curl http://localhost:9093/api/messages/in/pop/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Slett melding

curl -XDELETE 'http://localhost:9093/api/messages/in/9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af

Send kvittering

curl -XPOST http://localhost:9093/api/messages/out
-H 'Content-Type: application/json' -d \
'{
  "standardBusinessDocumentHeader": {
    "headerVersion": "1.0",
    "receiver": [{
        "identifier": {
          "authority": "iso6523-actorid-upis",
          "value": "0192:986252932"
        }
      }
    ],
    "documentIdentification": {
      "standard": "urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding_kvittering",
      "type": "arkivmelding_kvittering",
      "typeVersion": "2.0"
    },
    "businessScope": {
      "scope": [{
          "identifier": "urn:no:difi:profile:arkivmelding:response:ver1.0",
          "type": "ConversationId"
        }
      ]
    }
  },
  "arkivmelding_kvittering": {
    "receiptType": "OK",
    "relatedToMessageId": "9e1ad87d-256d-46f6-ae5f-5dfabb0246af",
    "messages": [{
        "code": "Recno",
        "text": "315890"
      }
    ]
  }
}'

Neste steg