Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Dokumenttyper

Dokumenttype: Arkivmelding

Dokumenttypen arkivmelding består av et standard business document (SBD), en arkivmelding og et eller flere dokument.

Dokumenttypen har identifikatoren urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding.

  1. Standard business document
    1. Forretningsmeldingen
  2. Arkivmeldingen
  3. Et eller flere dokument
  4. Beriking og transformasjon
  5. Neste steg

Standard business document

Alle dokumenttyper i eFormidling følger standarden SBD for adresseringsinformasjon. SBD består av en header (SBDH) og en forretningsmelding som brukes for dokumenttype-spesifikk adresseringsinformasjon.

eFormidlings bruk av standarden SBD er beskrevet på Standard business document.

Dokumenttypen arkivmelding adresseres fra avsenders organisasjonsnummer til mottakers organisasjonsnummer.

Forretningsmeldingen

Forretningsmeldingen arkivmelding er beskrevet under.

arkivmelding.sikkerhetsnivaa (frivillig)

Instruksjonen gjelder bare ved formidling med KS Svarut, og ignoreres ved formidling til de andre meldingstjenestene.

Instruksjonen definerer hvilket sikkerhetsnivå mottakers virksomhets bruker må være autentisert med for å få tilgang til å lese meldingen.

Lovlige verdier 3 eller 4
Standard verdi 3
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

arkivmelding.dpv.varselType (frivillig)

Instruksjonen gjelder bare ved formidling med Altinn Digital Post, og ignoreres ved formidling til de andre meldingstjenestene.

Instruksjonen bestemmer om mottaker skal varsles om innkommende post ved mottak eller både ved mottak og en uke etter mottak. Les mer på:

Lovlige verdier VarselDPVMedRevarsel eller VarselDPVUtenRevarsel
Standard verdi VarselDPVMedRevarsel
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

arkivmelding.dpv.varselTransportType (frivillig)

Instruksjonen gjelder bare ved formidling med Altinn Digital Post, og ignoreres ved formidling til de andre meldingstjenestene.

Instruksjonen bestemmer om varsel om innkommende post skal sendes til mottaker med e-post, SMS eller både e-post og SMS.

Lovlige verdier EpostOgSMS, Epost eller SMS
Standard verdi EpostOgSMS
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.dpv.notifyEmail
difi.move.dpv.notifySms

arkivmelding.dpv.varselTekst (frivillig)

Instruksjonen gjelder bare ved formidling med Altinn Digital Post, og ignoreres ved formidling til de andre meldingstjenestene.

Instruksjonen bestemmer hvilken tekst som skal brukes ved varsel til mottaker om innkommende post.

Lovlige verdier valgfri tekst  
Standard verdi $reporteeName$: Du har mottatt en melding fra $reporterName$.  
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.dpv.notificationText  

arkivmelding.dpv.taushetsbelagtVarselTekst (frivillig)

Instruksjonen gjelder bare ved formidling med Altinn Digital Post, og ignoreres ved formidling til de andre meldingstjenestene.

Instruksjonen bestemmer hvilken tekst som skal brukes ved varsel til mottaker om innkommende taushetsbelagt post.

Lovlige verdier valgfri tekst
Standard verdi $reporteeName$, har mottatt en taushetsbelagt melding fra $reporterName$. For å få tilgang til meldingen, er det nødvendig at noen i $reporteeName$ har fått tildelt rollen "Taushetsbelagt post fra det offentlige" i Altinn. Dersom dere er usikre på om noen har slik tilgang, anbefaler vi sterkt at dette sjekkes. Les mer om å gi tilgang til rollen "Taushetsbelagt post" på Altinns nettsider.
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.dpv.sensitiveNotificationText

arkivmelding.dpv.dagerTilSvarfrist (frivillig)

Instruksjonen gjelder bare ved formidling med Altinn Digital Post, og ignoreres ved formidling til de andre meldingstjenestene.

Instruksjonen bestemmer hvor mange dager som skal gå før revarsel sendes til mottaker om innkommende post.

Lovlige verdier Heltall
Standard verdi 7
Konfigurasjon av standard verdi difi.move.dpv.daysToReply

arkivmelding.dpf.forsendelseType (frivillig)

Instruksjonen gjelder bare ved formidling med KS SvarUt, og ignoreres ved formidling til de andre meldingstjenestene.

Instruksjonen bestemmer hvilken foresendelsestype i KS SvarUt meldingen skal markeres med.

Lovlige verdier En av forsendelsestypene som er tilgjengelig i KS SvarUt
Standard verdi Utelatt
Konfigurasjon av standard verdi Ikke støttet

Arkivmeldingen

Arkivmeldingen inneholder arkivspesifikke metadata og er utformet for kommunikasjon mellom sak- og arkivsystem. Arkivmeldingen følger standarden arkivmelding.

Standarden arkivmelding må ikke forveksles med forretningsmeldingen arkivmelding.

eFormidlings bruk av standarden arkivmelding er beskrevet på Arkivmelding.

Et eller flere dokument

Arkivmeldingen inneholder dokumentreferanser med filnavn for et eller flere dokument. Hvert enkelt av disse refererte dokumentene må inkluderes. Hvilke typer dokument som støttes avhenger av mottakeren og er ikke kjent på forhånd. Dette medfører at forsøk på å sende dokumenter som ikke støttes av mottakeren feiler først ved mottak.

Alle filformat støttes i utgangspunktet, men i praksis vil mottakers system i mange tilfeller stille strengere krav. Derfor anbefales PDF. Kjente begrensninger:

  • Mottakere som bruker Altinn Digital Post støtter HTML og vedlegg med vilkårlige filformat
  • Mottakere som bruker KS SvarUt og SvarInn støtter i utgangspunktet bare PDF, men kan konfigureres til å støtte flere filformat på bekostning av leveransegaranti

Beriking og transformasjon

For å støtte mottakere som bruker andre meldingstjenester enn eFormidlings meldingstjeneste må integrasjonspunktet berike og transformere utgående meldinger:

For å støtte mottak fra avsendere som bruker andre meldingstjenester enn eFormidlings meldingstjeneste må integrasjonspunktet berike og transformere innkommende meldinger:

Ved bruk av integrasjonspunktets grensesnitt BEST/EDU transformerer integrasjonspunktet utgående meldinger til arkivmelding. Dersom mottaker bruker KS SvarUt eller Altinn Digital Post transformeres i tillegg arkivmeldingen til den aktuelle meldingstjenesten:

Ved bruk av integrasjonspunktets grensesnitt BEST/EDU transformerer integrasjonspunktet innkommende meldinger direkte til BEST/EDU:

Forskjeller i datastrukturene i BEST/EDU, arkivmeldingen, KS SvarUt og Altinn Digital Post medfører i noen tilfeller at ikke alle metadata fra avsender kan leveres til mottaker.

Neste steg