Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Transformasjoner

Transformasjon fra BEST/EDU til arkivmelding

Tabellen under viser hvordan integrasjonspunktet transformerer utgående meldinger fra BEST/EDU til eFormidlings meldingstjeneste. Integrasjonspunktet supplerer innkommende meldinger med opplysninger fra konfigurasjon, standardverdier og oppslag hos tredjeparter. Utgående meldinger fra BEST/EDU til KS SvarUt og Altinn Digital Post transformeres først til arkivmelding før arkivmelding blir transformert til KS Svarut eller Altinn Digital Post.

Fra eFormidling arkivmelding melding Fra eFormidling BEST/EDU Fra konfigurasjon Fra standardverdi
Meldingsidentifikator i SBD conversationId - Genererer UUID dersom verdien ikke allerede er det
Konversasjonsidentifikator i SBD conversationId - Genererer UUID dersom verdien ikke allerede er det
Prosess i SBD - difi.move.arkivmelding.default-process urn:no:difi:profile:arkivmelding:administrasjon:ver1.0
Dokumenttype i SBD - difi.move.arkivmelding.default-document-type urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding
Organisasjonsnummer for avsender i SB D sender.orgnr - -
Organisasjonsnummer for mottaker i SBD receiver.orgnr - -
Scope SENDER_REF i SBD sender.ref - -
Scope RECEIVER_REF i SBD receiver.ref - -
arkivmelding.sikkerhetsnivaa i SBD - - Sikkerhetsnivå hentes fra adresseregisteret
arkivmelding.hoveddokument i SBD - - arkivmelding.xml
mappe.saksaar saSaar - -
mappe.sakssekvensnummer saSeknr - -
mappe.saksansvarlig saAnsvinit - -
mappe.administrativEnhet saAdmkort - -
mappe.offentligTittel saOffTittel - -
mappe.systemID saId - -
mappe.saksdato saDato - -
mappe.tittel saTittel - -
mappe.saksstatus saStatus - Under behandling (B)
mappe.referanseArkivdel saArkdel - -
mappe.journalenhet saJenhet - -
basisregistrering.systemID jpId - -
basisregistrering.tittel jpInnhold - -
basisregistrering.journalAar jpAaar - -
basisregistrering.forfallsdato jpForfdato - -
basisregistrering.journalsekvensnummer jpSeknr - -
basisregistrering.journalpostnummer jpJpostnr - -
basisregistrering.journalposttype jpNdoktype - Inngående dokument (I)
basisregistrering.journalstatus jpStatus - Ferdigstilt fra saksbehandler (R)
basisregistrering.referanseArkivdel jpArkdel - -
basisregistrering.antallVedlegg jpAntved - -
basisregistrering.offentligTittel jpOffinnhold - -
mappe.skjerming.skjermingshjemmel jpUoff - -
basisregistrering.journaldato jpDato - -
basisregistrering.dokumentetsDato jpDokDato - -
korrespondansepart[].korrespondansepartNavn avsmot[].amNavn - -
korrespondansepart[].administrativEnhet avsmot[].amAdmkort - -
korrespondansepart[].saksbehandler avsmot[].amSbhinit - -
korrespondansepart[].postadresse avsmot[].amAdresse - -
korrespondansepart[].postnummer avsmot[].amPostnr - -
korrespondansepart[].poststed avsmot[].amPoststed - -
korrespondansepart[].korrespondansepartType avsmot[].amIhtype - -
korrespondansepart[].land avsmot[].amLand - -
avskrivning[].arkivmeldingType avsmot[].amAvskm - -
avskrivning[].referanseAvskrivesAvJournalpost avsmot[].amAvsavdok - -
avskrivning[].avskrivningsdato avsmot[].amAvskdato - -
dokumentBeskrivelse[].tittel dokument[].dbTittel - -
dokumentBeskrivelse[].dokumentnummer dokument[].dlRnr - -
dokumentBeskrivelse[].tilknyttetRegistreringSom dokument[].dlType - -
dokumentobjekt.referanseDokumentfil dokument[].veFilnavn - -
dokumentobjekt.variantformat dokument[].veVariant - Produksjonsformat (P)

Nærmere beskrivelse av funksjonaliteten i BEST/EDU finnes på: