Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Transformasjoner

Transformasjon fra arkivmelding til BEST/EDU

Tabellen under viser hvordan integrasjonspunktet transformerer innkommende meldinger fra eFormidlings meldingstjeneste til BEST/EDU. Integrasjonspunktet supplerer innkommende meldinger med opplysninger fra konfigurasjon, standardverdier og oppslag hos tredjeparter.

Til eFormidling BEST/EDU Fra eFormidling arkivmelding melding Fra konfigurasjon Fra standardverdi
conversationId Konversasjonsidentifikator i SBD - -
contentNamespace - - http://www.arkivverket.no/Noark4-1-WS-WD/types
receiver.orgnr Organisasjonsnummer for mottaker i SBD - -
receiver.name Navn for mottakeren hentes fra Enhetsregisteret - -
receiver.ref Scope RECEIVER_REF i SBD - -
sender.orgnr Organisasjonsnummer for avsender i SBD - -
sender.name Navn for avsenderen hentes fra Enhetsregisteret - -
sender.ref Scope SENDER_REF i SBD - -
saSaar mappe.saksaar - -
saSeknr mappe.sakssekvensnummer - -
saAnsvinit mappe.saksansvarlig - -
saAdmkort mappe.administrativEnhet - -
saOfftittel mappe.offentligTittel - -
saId mappe.systemID - -
saDato mappe.saksdato - -
saTittel mappe.tittel - -
saStatus mappe.saksstatus - Under behandling (B)
saJenhet mappe.journalenhet - -
saArkdel mappe.referanseArkivdel[0] - -
jpId basisregistrering.systemID - -
jpInnhold basisregistrering.tittel - -
jpJaar basisregistrring.journalaar - -
jpSeknr basisregistrering.journalsekvensnummmer - -
jpJpostnr basisregistrering.journalpostnummer - -
jpJdato basisregistrering.journaldato - -
jpForfdato basisregistrering.forfallsdato - -
jpNdoktype basisregistrering.journalposttype - Inngående dokument (I)
jpDokDato basisregistrering.dokumentetsDato - -
jpStatus basisregistrering.journalstatus - Ferdigstilt fra saksbehandler (R)
jpArkdel basisregistrering.referanseArkivdel - -
jpAntved basisregistrering.antallVedlegg - -
jpOffinnhold basisregistering.offentligTittel - -
jpUoff mappe.skjerming.skjermingshjemmel - -
jpSaar mappe.saksaar - -
jpSaseknr mappe.sakssekvensnummer - -
avsmot[].amNavn korrespondansepart[].korrespondansepartNavn - -
avsmot[].amIhtype korrespondansepart[].korrespondansparttype - -
avsmot[].amAdresse korrespondansepart[].postadresse - -
avsmot[].amPostnr korrespondansepart[].postnummer - -
avsmot[].amPoststed korrespondansepart[].poststed - -
avsmot[].amUtland korrespondansepart[].land - -
avsmot[].amAdmkort korrespondansepart[].administrativEnhet - -
avsmot[].aSbhinit korrespondansepart[].saksbehandler - -
avsmot[].amAvskm avskrivning[0].avskrivningsmaate - -
avsmot[].amAvsavdok avskrivning[0].referanseAvskrivesAvJournalpost - -
avsmot[].amAvskdato avskrivning[0].avskrivningsdato - -
dokument[].veFilnavn dokumentobjekt.referanseDokumentfil - -
dokument[].dbTittel dokumentbeskrivelse.tittel - -
dokument[].dlRnr dokumentbeskrivelse.dokumentnummer - -
dokument[].dlType dokumentbeskrivelse.tilknyttetRegistreringSom - -
dokument[].veDokFormat Etternavn for fil - pdf
dokument[].veMimeType Mime-type for fil gitt av etternavn - -
dokument[].veVariant dokumentobjekt.variantformat - Produksjonsformat (P)
dokument[].fil Base64-enkodet binært dokument - -

Nærmere beskrivelse av funksjonaliteten i BEST/EDU finnes på: