Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Transformasjoner

Transformasjon fra arkivmelding til KS SvarUt

Tabellen under viser hvordan integrasjonspunktet transformerer utgående meldinger til kall mot APIet for KS SvarUt. Integrasjonspunktet supplerer utgående meldinger med opplysninger fra konfigurasjon, standardverdier og oppslag hos tredjeparter.

Til KS SvarUt Fra eFormidling arkivmelding melding Fra Konfigurasjon Fra Standardverdi
Mottakerens organisasjonsnummer (mottaker.digitalAdresse.orgnr) Organisasjonsnummer for mottaker som oppgitt i SBD - -
Svarmottakerens organisasjonsnummer (svarSendesTil.digitalAdresse.orgnr) Organisasjonsnummer for avsender som oppgitt i SBD - -
Svarmottakerens navn (svarSendesTil.postAdresse.navn) korrespondansepartNavn for korrespondanseparttype avsender som oppgitt i arkivmeldingen - Navn for avsender hentes fra Enhetsregisteret
Svarmottakerens adresselinje 1 (svarSendesTil.postAdresse.adresse1) postadresse for korrespondanseparttype avsender som oppgitt i arkivmeldingen - Postadresse for avsender hentes fra Enhetsregisteret
Svarmottakerens postnummer (svarSendesTil.postAdresse.postnr) postnummer for korrespondanseparttype avsender som oppgitt i arkivmeldingen - Postnummer for avsender hentes fra Enhetsregisteret
Svarmottakerens poststed (svarSendesTil.postAdresse.poststed) poststed for korrespondanseparttype avsender som oppgitt i arkivmeldingen - Poststed for avsender hentes fra Enhetsregisteret
Svarmottakerens land (svarSendesTil.postAdresse.land) land for korrespondanseparttype avsender som oppgitt i arkivmeldingen - Land for avsender hentes fra Enhetsregisteret
Identifikator for meldingen (forsendelsesId) Scope SENDER_REF som oppgitt i SBD, ellers meldingsindentifikator som oppgitt i SBD - -
Type melding (foresendelsesType) arkivmelding.dpf.forsendelsesType som oppgitt i SBD - -
Ekstern identifikator for meldingen Meldingsidentifikator som oppgitt i SBD - -
Identifikator for meldingen dette er et svar på (svarPaForsendelse) Scope RECEIVER_REF som oppgitt i SBD - -
Meldingen krever nivå 4-innlogging for å kunne lastes ned (krevNiva4Innlogging) arkivmelding.sikkerhetsnivaa som oppgitt i SBD - false
Tittel for meldingen (tittel) offentligTittel som oppgitt i arkivmeldingen - -
Avsenders sakssekvensnummer (metadataFraAvleverendeSystem.saksekvensnummer) sakssekvensnummer som oppgitt i arkivmeldingen - -
Avsenders saksår (metadataFraAvleverendeSystem.saksaar) saksaar som oppgitt i arkivmeldingen - -
Avsenders journalår (metadataFraAvleverendeSystem.journalaar) journalaar som oppgitt i arkivmeldingen - -
Avsenders journalsekvensnummer (metadataFraAvleverendeSystem.journalseksvensnummer) journalseksvensnummer som oppgitt i arkivmeldingen - -
Avsenders journalpostnummer (metadataFraAvleverendeSystem.journalpostnummer) journalpostnummer som oppgitt i arkivmeldingen - -
Avsenders journalposttype (metadataFraAvleverendeSystem.journalposttype) journalposttype som oppgitt i arkivmeldingen - Inngående dokument (I)
Avsenders journalstatus (metadataFraAvleverendeSystem.journalstatus) journalstatus som oppgitt i arkivmeldingen - Ferdigstilt fra saksbehandler (R)
Avsenders journaldato (metadataFraAvleverendeSystem.journaldato) journaldato som oppgitt i arkivmeldingen - -
Avsenders dokumentdato (metadataFraAvleverendeSystem.dokumentetsDato) dokumentetsDato som oppgitt i arkivmeldingen - -
Avsenders tittel (metadataFraAvleverendeSystem.tittel) offentligTittel som oppgitt i arkivmeldingen - -
Avssenders saksbehandler (metadataFraAvleverendeSystem.saksbehandler) saksbehandler for korrespondanseparttype avsender som oppgitt i arkivmeldingen - -
Filnavn for vedlegget (dokumenter[].filnavn) Filnavn som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet - -
Mime-type for vedlegget (dokumenter[].mimetype) Mime-Type som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet - -
Selve vedlegget (binært dokument) (dokumenter[].data) Binært dokument som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet - -
Hvilket system som sendte meldingen (avgivendeSystem) - difi.move.noarksystem.type -
Faktureringskonto for meldingen (konteringsKode) - difi.move.fiks.ut.konteringsKode -
Indikerer om meldingen er kryptert til KS SvarUt (kryptert) - difi.move.fiks.kryptert true
Mottakerens navn (mottaker.postAdresse.navn) - - Navn for mottaker hentes fra Enhetsregisteret
Mottakerens adresselinje 1 (mottaker.postAdresse.adresse1) - - Adresselinje 1 for mottaker hentes fra Enhetsregisteret
Mottakerens postnummer (mottaker.postAdresse.postnr) - - Postnummer for mottaker hentes fra Enhetsregisteret
Mottakerens poststed (mottaker.postAdresse.poststed) - - Poststed for mottaker hentes fra Enhetsregisteret
Mottakerens land (mottaker.postAdresse.land - - Land for mottaker hentes fra Enhetsregisteret
Bestemmer om tosidig utskrift skal brukes (printKonfigurasjon.tosidig) - - true
Bestemmer om fargeutskrift skal brukes (printKonfigurasjon.fargePrint) - - false
Bestemmer hvilken postutsending som skal brukes (printKonfigurasjon.brevtype) - - B-post
Bestemmer om meldingen bare skal kunne leveres digitalt (kunDigitalLevering) - - false

Nærmere beskrivelse av funksjonaliteten i KS SvarUt finnes på: