Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Transformasjoner

Transformasjon fra arkivmelding til Altinn Digital Post

Tabellen under viser hvordan integrasjonspunktet transformerer utgående meldinger til kall mot APIet for Altinn Digital Post. Integrasjonspunktet supplerer utgående meldinger med opplysninger fra konfigurasjon, standardverdier og oppslag hos tredjeparter.

Til Altinn Digital Post Fra eFormidling arkivmelding melding Fra konfigurasjon Fra standardverdi
Mottakerens organisasjonsnummer (reportee) Organisasjonsnummer for mottaker som oppgitt i SBD - -
Kode for tjeneste i Altinn (serviceCode) Altinn-tjenesten som tilsvarer prosessen som oppgitt i SBD - -
Kode for tjenesteutgave i Altinn (serviceEditionCode) Altinn-tjenesteutgaven som tilsvarer prosessen som oppgitt i SBD - -
Tittel for meldingen (content.messageTitle) mappe.basisregistrering.offentligTittel som oppgitt i arkivmeldingen - -
Sammendrag av meldingen (content.messageSummary) mappe.basisregistrering.offentligTittel som oppgitt i arkivmeldingen - -
Selve meldingen (content.messageBody) mappe.basisregistrering.tittel som oppgitt i arkiveldingen - -
Filnavn for vedlegget (content.attachments[].filename) Filnavn for vedlegget som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet - -
Visningsnavn for vedlegget (content.attachments[].name) Navn for vedlegget som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet - -
Selve vedlegget (binært dokument) (content.attachments[].data) Binært dokument som oppgitt ved opplasting til integrasjonspunktet - -
Bestemmer hvilken varslingsmal som brukes (notifications.notificationType) arkivmelding.dpv.varselType som oppgitt i SBD - Varsel med revarsel
Tekst for varsel om meldingen (notifications.textTokens) Vanlig post: arkivmelding.dpv.varselTekst
Taushetsbelagt post: arkivmelding.dpv.taushetsbelagtVarselTekst
Vanlig post: difi.move.dpv.notificationText
Taushetsbelagt post: difi.move.dpv.sensitiveNotificationText
Vanlig post: $reporteeName$: Du har mottatt en melding fra $reporterName$.
Taushetsbelagt post: $reporteeName$, har mottatt en taushetsbelagt melding fra $reporterName$. For å få tilgang til meldingen, er det nødvendig at noen i $reporteeName$ har fått tildelt rollen "Taushetsbelagt post fra det offentlige" i Altinn. Dersom dere er usikre på om noen har slik tilgang, anbefaler vi sterkt at dette sjekkes. Les mer om å gi tilgang til rollen "Taushetsbelagt post" på Altinns nettsider.
Bestemmer hvilke kanal(er) som skal brukes ved varsling (notifications.transportType) arkivmelding.dpv.varselTransportType som oppgitt i SBD difi.move.dpv.notifyEmail
difi.move.dpv.notifySms
Både SMS og e-post
Bestemmer svarfrist som vises for mottaker (dueDateTime) - difi.move.dpv.enableDueDate og difi.move.dpv.daysToReply 7 dager etter meldingen sendes
Bestemmer om mottaker kan videresende meldingen (allowForwarding) - difi.move.dpv.allow-forwarding true
Avsenderens navn slik det presenteres for mottaker (messageSender) - - Navn for avsenderen hentes fra Enhetsregisteret
Tidspunktet meldingen gjøres tilgjengelig for mottaker (visibleDateTime) - - Tidspunktet meldingen sendes
Bestemmer når Altinn tidligest kan slette meldingen (allowSystemDeleteDateTime) - - 5 minutter etter meldingen sendes
Språkkode for innholdet (content.languageCode) - - Norsk bokmål (1044)
Eventuell funksjon tilknyttet vedlegget (content.attachments[].functionType) - - Unspecified
Indikerer om vedlegget er kryptert (content.attachments[].encrypted) - - false
Referanse for vedlegget (content.attachments[].sendersReference) - - AttachmentReference_as123452
Avsenders e-postadresse ved varsling (notifications.fromAddress) - - no-reply@altinn.no
Bestemmer når mottaker skal varsles om meldingen (notifications.shipmentDateTime) - - 5 minutter etter meldingen sendes
Språkkode for varsling (notifications.languageCode) - - Norsk bokmål (1044)

Nærmere beskrivelse av funksjonaliteten i Altinn Digital Post finnes på: