Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Transformasjoner

Transformasjon fra KS SvarInn til BEST/EDU

Tabellen under viser hvordan integrasjonspunktet transformerer responser fra APIet for KS SvarInn til innkommende meldinger. Integrasjonspunktet supplerer innkommende meldinger med opplysninger fra konfigurasjon, standardverdier og oppslag hos tredjeparter. Merk at innkommende meldinger fra KS SvarInn behandles ulikt avhengig av om integrasjonspunktet er konfigurert med grensesnittet BEST/EDU eller ikke. Tabellen under viser hvordan innkommende meldinger fra KS SvarInn behandles dersom integrasjonspunktet er konfigurert med grensesnittet BEST/EDU.

Til eFormidling BEST/EDU Fra KS SvarInn Fra konfigurasjon Fra standardverdi
conversationId Identifikator for meldingen (id) - -
contentNamespace - - http://www.arkivverket.no/Noark4-1-WS-WD/types
receiver.orgnr Mottakerens organisasjonsnummer (mottaker.orgnr) - -
receiver.name Mottakerens navn (mottaker.navn) - -
receiver.ref Mottakerens organisasjonsnummer (mottaker.orgnr) - -
sender.orgnr Svarmottakerens organisasjonsnummer (svarSendesTil.orgnr) - -
sender.name Svarmottakerens navn (svarSendesTil.navn) - -
sender.ref Identifikator for meldingen dette er et svar på (svarPaForsendelse) - -
saSekNr Avsenders sakssekvensnummer (metadataFraAvleverendeSystem.saksekvensnummer) - -
saSaar Avsenders saksår (metadataFraAvleverendeSystem.saksaar) - -
saTittel Avsenders tittel (metadataFraAvleverendeSystem.tittel) - -
jpDokDato Avsenders dokumentdato (metadataFraAvleverendeSystem.dokumentetsDato) - -
jpNdokType Avsenders journalposttype (metadataFraAvleverendeSystem.journalposttype) - -
jpStatus Avsenders journalstatus (metadataFraAvleverendeSystem.journalstatus) - -
jpJaar Avsenders journalår (metadataFraAvleverendeSystem.journalaar) - -
jpSeknr Avsenders journalsekvensnummer (metadataFraAvleverendeSystem.journalseksvensnummer) - -
jpJpostnr Avsenders journalpostnummer (metadataFraAvleverendeSystem.journalpostnummer) - -
jpOffInnhold Avsenders tittel (metadataFraAvleverendeSystem.tittel), ellers tittel for meldingen (tittel) - Dokumentet mangler tittel
jpInnhold Avsenders tittel (metadataFraAvleverendeSystem.tittel), ellers tittel for meldingen (tittel) - Dokumentet mangler tittel
jpJdato Avsenders journaldato (metadataFraAvleverendeSystem.journaldato) - -
avsmot[0].amIhtype - - 0
avsmot[0].amNavn Avsenders saksbehandler (metadataFraAvleverendeSystem.saksBehandler) - -
avsmot[1].amIhtype - - 1
avsmot[1].amNavn Svarmottakerens navn (svarSendesTil.navn) - -
avsmot[1].amAdresse Svarmottakerens adresselinje 1 (svarSendesTil.adresse1) - -
avsmot[1].amPostnr Svarmottakerens postnummer (svarSendesTil.postnr) - -
avsmot[1].amPoststed Svarmottakerens poststed (svarSendesTil.poststed) - -
avsmot[1].amUtland Svarmottakerens land (svarSendesTil.land) - -
avsmot[1].amOrgnr Svarmottakerens organisasjonsnummer (svarSendesTil.orgnr) - -
dokument[].veMimeType Mime-type for vedlegget (filMetadata.mimetype) - -
dokument[].veDokFormat Etternavn for fil gitt av av mime-type - -
dokument[].dbTittel Filnavn for vedlegget (filMetadata.filnavn) - -
dokument[].veFilnavn Filnavn for vedlegget (filMetadata.filnavn) - -
dokument[].veVariant - - P
dokument[].fil Base64-enkodet binært dokument - -

Nærmere beskrivelse av funksjonaliteten i BEST/EDU finnes på:

Nærmere beskrivelse av funksjonaliteten i KS SvarInn finnes på: