Hjem  >  eFormidling  >  Utvikling  >  Transformasjoner

Transformasjon fra KS SvarInn til arkivmelding

Tabellen under viser hvordan integrasjonspunktet transformerer responser fra APIet for KS SvarInn til innkommende meldinger. Integrasjonspunktet supplerer innkommende meldinger med opplysninger fra konfigurasjon, standardverdier og oppslag hos tredjeparter. Merk at innkommende meldinger fra KS SvarInn behandles ulikt avhengig av om integrasjonspunktet er konfigurert med grensesnittet BEST/EDU eller ikke. Tabellen under viser hvordan innkommende meldinger fra KS SvarInn behandles dersom integrasjonspunktet ikke er konfigurert med grensesnittet BEST/EDU.

Til eFormidling arkivmelding melding Fra KS SvarInn Fra konfigurasjon Fra standardverdi
Meldingsidentifikator i SBD Identifikator for meldingen (id) - -
Konversasjonsidentifikator i SBD Identifikator for meldingen (id) - -
Prosess i SBD - difi.move.fiks.inn.process urn:no:difi:profile:arkivmelding:administrasjon:ver1.0
Dokumenttype i SBD - difi.move.fiks.inn.documentType urn:no:difi:arkivmelding:xsd::arkivmelding
Organisasjonsnummer for mottaker i SBD Mottakerens organisasjonsnummer (mottaker.orgnr) - -
Organisasjonsnummer for avsender i SBD Svarmottakerens organisasjonsnummer (svarSendesTil.orgnr) - -
Scope RECEIVER_REF i SBD Identifikator for meldingen dette er et svar på (svarPaForsendelse) - -
offentligTittel i arkivmeldingen Tittel for meldingen (tittel) - -
sakssekvensnummer i arkivmeldingen Avsenders sakssekvensnummer (metadataFraAvleverendeSystem.saksekvensnummer) - -
saksaar i arkivmeldingen Avsenders saksår (metadataFraAvleverendeSystem.saksaar) - -
journalaar i arkivmeldingen Avsenders journalår (metadataFraAvleverendeSystem.journalaar) - -
journalseksvensnummer i arkivmeldingen Avsenders journalsekvensnummer (metadataFraAvleverendeSystem.journalseksvensnummer) - -
journalpostnummer i arkivmeldingen Avsenders journalpostnummer (metadataFraAvleverendeSystem.journalpostnummer) - -
journalposttype i arkivmeldingen Avsenders journalposttype (metadataFraAvleverendeSystem.journalposttype) - Inngående dokument (I)
journalstatus i arkivmeldingen Avsenders journalstatus (metadataFraAvleverendeSystem.journalstatus) - Ferdigstilt fra saksbehandler (R)
journaldato i arkivmeldingen Avsenders journaldato (metadataFraAvleverendeSystem.journaldato) - -
dokumentetsDato i arkivmeldingen Avsenders dokumentdato (metadataFraAvleverendeSystem.dokumentetsDato) - -
offentligTittel i arkivmeldingen Avsenders tittel (metadataFraAvleverendeSystem.tittel) - -
saksansvarlig i arkivmeldingen ` Avsenders saksbehandler (metadataFraAvleverendeSystem.saksbehandler) - -
korrespondansepartNavn for korrespondanseparttype avsender i arkivmeldingen Svarmottakerens navn (svarSendesTil.navn) - -
postadresse for korrespondanseparttype avsender i arkivmeldingen Svarmottakerens adresselinje 1 (svarSendesTil.adresse1) - -
postnummer for korrespondanseparttype avsender i arkivmeldingen Svarmottakerens postnummer (svarSendesTil.postnr) - -
poststed for korrespondanseparttype avsender i arkivmeldingen Svarmottakerens poststed (svarSendesTil.poststed) - -
land for korrespondanseparttype avsender i arkivmeldingen Svarmottakerens land (svarSendesTil.land) - -
Mime-type for fil nedlastet til integrasjonspunktet Mime-type for vedlegget (filMetadata.mimetype) - -
Filnavn for fil nedlastet til integrasjonspunktet Filnavn for vedlegget (filMetadata.filnavn) - -

Nærmere beskrivelse av funksjonaliteten i KS SvarInn finnes på: